Follow Tiendientu on Telegram

3 tính năng được mong đợi khi Blockchain Ethereum nâng cấp Metropolis

Satoshi Nakatomoon 03/07/2017

Follow Tiendientu on Telegram
 Rất nhiều người đang mong đợi HardFork Metropolis cho hệ sinh thái Blockchain Ethereum. Cũng giống như các bản cập nhật phát triển, Metropolis giới thiệu nhiều thay đổi và nhiều tính năng mới. Nhìn vào phản ứng của cộng đồng, có một số tính năng mới gây “thú vị hơn” nhiều so với những tính năng khác. Dưới đây là ba tính năng mà nhiều người mong muốn khi Metropolis ra mắt.

3. RETURNDATA* AND REVERT

Từ quan điểm của một nhà phát triển, Metropolis sẽ mang lại một số thay đổi thú vị cho bảng. Hai trong số các nhà phát triển opcodes có thể muốn chú ý đến REVERT và các tùy chọn RETURNDATA * mới. Cụ thể hơn, khi sử dụng các opcodes RETURNDATA * mới, các nhà phát triển có thể làm cho smart contract trả lại giá trị biến. Điều này có thể xảy ra trong một khoảng thời gian bằng cách sử dụng một giải pháp tạm thời, tuy nhiên điều này không thuận tiện.
Ngoài ra, smartcontract sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ REVERT opcode. Tính năng này có hiệu quả cho phép các smartcontract được phục hồi và thất bại, nhưng không sử dụng hết tất cả các gas. Khi kết hợp với tùy chọn RETURNDATA *, các nhà phát triển cuối cùng có thể làm việc đúng cách với các xử lý ngoại lệ. Thêm vào đó, các smartcontract sẽ “giải thích” tại sao chúng lại thất bại. Code “ngoài gas” không phải là thông tin chính xác, và sẽ có nhiều phản hồi chi tiết hơn.

2. ACCOUNT ABSTRACTION (trừu tượng tài khoản)

Account abstraction khá khó khăn để giải thích sự trừu tượng tài khoản mà không quay trở lại thuật ngữ kỹ thuật. Việc trừu tượng tài khoản cho phép người dùng “định nghĩa” địa chỉ ví – trong đó họ sở hữu key private – dưới hình thức smartcontract. Điều này có thể nghe không quá thú vị đối với nhiều người không phải là nhà phát triển, nhưng có một số lợi ích để sử dụng tính năng mới này. Đặc biệt những người dùng nghiêm túc xem xét bảo mật tài khoản muốn xem sự thay đổi này.
Cụ thể hơn, sự thay đổi này có nghĩa là các key private được sử dụng để kiểm soát một tài khoản bên ngoài sẽ ít bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công được thực hiện bởi các máy tính lượng tử chống lại các chương trình chữ ký được sử dụng. Người dùng có thể hưởng lợi từ các chương trình bảo mật khác, chẳng hạn như các thang mã băm (hash ladders). Khác với sự thay đổi về an ninh, việc trừu tượng hóa tài khoản cũng cho phép các contract trả tiền gas.

1. ZK-SNARKS

ZK-SNARKS đã tồn tại khá lâu nhưng khi Blockchain Ethereum tiến vào Metropolis thì sẽ được hỗ trợ thêm nhiều tính năng bảo mật hơn trong giao dịch hơn. Trong giai đoạn đầu, HardFork Metropolis sẽ giới thiệu về xây dựng các Block cho ZK-SNARKS, đây hoàn toàn là một bước đi quan trọng. Cụ thể hơn khi HardFork sẽ cung cấp mật mã nguyên thủy cho công nghệ này, thông tin giao dịch sẽ mang đặc tính riêng tư hơn.
Việc giới thiệu các Block cho ZK-SNARKS (Zero-knowledge SNARKS) là một bước tiến lớn cho Blockchain Ethereum. Giúp Ethereum bảo mật tốt hơn và thậm chí sẽ ẩn danh bất kỳ khi nào cần thiết. Nhiều khả năng Ethereum sẽ sớm có tính năng fiao dịch ZCash-esque dù mất nhiều thời gian để nâng cấp.

Xem thêm:

themerkle – 3.7.2017
Follow Tiendientu on Telegram