Follow Tiendientu on Telegram

Phân tích về Bitcoin (BTC)

Bạn không bán, tôi không bán, vậy ai đang bán Bitcoin?

Abraham 07/10/2019

tiendientu.org-ai-ban-bitcoin-4

tiendientu-header Giá Bitcoin đã giảm mạnh từ mức đỉnh 13.000 USD vào mùa hè năm nay. Hiện 1 BTC đang dao động dưới 8.000 USD. Vậy ai đáng bán Bitcoin, làm giá dump mạnh như thế? Câu trả lời sẽ có trong bài viết dưới đây.


Vốn hóa thực tế

Đầu tiên, để xác định ai đang bán Bitcoin, chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm “vốn hóa thực tế” do Coin Metrics giới thiệu.

Vốn hóa thực tế được dùng để thay thế cho vốn hóa thị trường. Thay vì định giá từng đồng coin theo giá thị trường hiện tại (tương quan với vốn hóa thị trường), Coin Metrics đánh giá mỗi đồng coin theo giá của lần chuyển động on-chain cuối cùng.

Ví dụ, nếu đồng coin được di chuyển lần cuối vào năm 2017 khi giá là $2.500, thì đồng BTC đó sẽ có giá $2.500 thay vì giá thị trường hiện tại.

Điều này đưa ra một thước đo thực tế hơn về ý nghĩa kinh tế của tài sản tiền điện tử. Từ đó, vốn hóa thực tế có thể được xem như là thước đo chi phí cơ bản của holder Bitcoin. Chi phí cơ bản nghĩa là tổng số tiền đầu tư ban đầu.

Ai đang thực sự lời – lỗ?

Từ những khái niệm trên, biểu đồ 1 được tiendientu.org đăng tải cho thấy trạng thái hiện tại của các đồng Bitcoin trên mạng lưới.

tiendientu.org-ai-ban-bitcoin-1
Biểu đồ 1: Số lượng Bitcoin tại mức giá của lần di chuyển on-chain cuối cùng.

Chẳng hạn, khoảng 4 triệu BTC được di chuyển lần cuối khi giá nằm trong khoảng 0 – $500. Và có 1,2 triệu BTC được di chuyển lần cuối ở gần mức giá $8.065 (thời điểm thực hiện phân tích).

Giá Bitcoin hiện tại:

Giả sử, giá trong lần chuyển động on-chain cuối cùng là chi phí cơ sở của đồng coin. Thì mạng lưới hiện có 63% Bitcoin có lợi nhuận và 37% thua lỗ (lợi nhuận và thua lỗ nếu di chuyển Bitcoin tại mức giá hiện tại).

Hầu hết holder Bitcoin phân phối không đồng đều ở mức giá từ 0 đến $13.000. Có rất ít Bitcoin với chi phí cơ sở trên $13.000 vì những người nắm giữ này đã mua BTC từ rất lâu và gần như đã hold to die.

Ai đang bán Bitcoin?

Biểu đồ 2 cho thấy sự thay đổi số lượng Bitcoin trong biên chi phí cơ sở từ ngày 20/9 (một ngày trước khi BTC bắt đầu bị bán tháo từ mức giá $10.000) đến ngày 29/9/2019.

tiendientu.org-ai-ban-bitcoin-2
Biểu đồ 2: Thay đổi số lượng Bitcoin tại mức giá của lần di chuyển on-chain cuối cùng.

Nhóm 1

Như có thể thấy, một nhóm các trader là chủ sở hữu Bitcoin với chi phí cơ sở trên $13.000. Trước đợt bán tháo, khoảng 720.000 đồng BTC thuộc về nhóm này (tiendientu.org gọi là nhóm 1).

  • Phân tích hoạt động on-chain cho thấy hầu như tất cả Bitcoin thuộc sở hữu của nhóm 1 không hoạt động trong thời gian bán tháo, cho thấy họ không hề thực hiện giao dịch.
  • Chỉ có 4.140 trong số 720.000 BTC được di chuyển trong khoảng thời gian 9 ngày kể trên. Tuy nhiên, số lượng này không làm tăng áp lực bán.

Rõ ràng, trader nhóm 1 đã trở nên tê liệt khi giảm giá 20% và hiện đang hold dài hạn.

Nhóm 2

Nhóm 2 là những người đã mua Bitcoin với giá từ $10.000 – $13.000. Nhóm này đại diện cho nguồn vốn mới (“tiền tươi”), mua BTC trong giai đoạn tăng trưởng của mùa hè năm nay.

  • Phân tích hoạt động on-chain cho thấy phần lớn áp lực bán đến từ nhóm 2. Họ chấp nhận chịu lỗ vừa phải khi bán ra ở mức giá hiện tại.
  • Khoảng 500.000 đồng BTC với chi phí cơ sở là $10.000 đã được bán trong 9 ngày qua và ở ngưỡng $8.000 đã tăng thêm 750.000 đồng BTC.

Nhóm 3

Cuối cùng, nhóm 3 là những người đã mua Bitcoin với giá dưới $8.000. Nhóm này đại diện cho holder dài hạn với niềm tin mạnh mẽ vào đồng tiền mã hóa hàng đầu. Khoảng 11,46 triệu Bitcoin thuộc nhóm 3. Và bất chấp thị trường biến động mạnh, những holder này vẫn kiên quyết với vị thế của mình.

Chỉ 150.000 trong số 11,46 triệu BTC đã được di chuyển on-chain. Bán đổ bán tháo (panic sell) hay tìm kiếm điểm chốt lời không phải là hành vi của nhóm này.

Hiện tượng này chỉ ra rằng, đối với phần lớn những người đang nắm giữ Bitcoin, quan điểm BTC đang trong thị trường tăng giá vẫn không thay đổi.

Vòng quay lịch sử

Dựa theo lịch sử các chu kỳ thị trường trước đây, các đợt giá giảm có cường độ tương tự như hiện tại là hiếm, nhưng không phải là chưa từng xảy ra.

tiendientu.org-ai-ban-bitcoin-3
Biểu đồ 3: Những mức giảm của Bitcoin trong quá khứ.

Trong thời gian tiền-bong bóng 2017, giá đồng tiền mã hóa hàng đầu thị trường đã điều chỉnh gần 40% so với mức đỉnh đến 2 lần. Lần đầu là vào tháng 7/2017 và một lần khác vào tháng 9 cùng năm.

Nếu $13.000 được xem là đỉnh giá của năm 2019, thì mức giảm hiện tại cũng chỉ khoảng 40%.

Từ những dữ liệu được nêu ra ở trên, niềm tin vào thị trường tăng giá của Bitcoin vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, niềm tin này có thể bị thách thức nếu giá tiếp tục dump mạnh hoặc chúng ta bắt đầu thấy những holder dài hạn bán tháo Bitcoin…

Theo bài phân tích của Coinmetrics