Follow Tiendientu on Telegram

Anh muốn xem Bitcoin là tiền tệ để dễ quản lý cryptocurrency hơn

Quyết Huỳnh 13/08/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Theo một báo cáo mới nhất, xuất bản bởi N8 Policing Research Partnership, chỉ ra việc thực thi luật đến cryptocurrency gặp rất nhiều trở ngại và mặc dù những khó khăn này hầu hết đều do vấn đề thiếu kiến thức và các công cụ quản lý, thì việc Bitcoin được phân loại như tiền mặt sẽ giúp dễ giải quyết hơn. Việc quản lý cryptocurrency sẽ thuận tiện hơn, ngăn chặn được rửa tiền và các vấn đề về tội phạm trở nên dễ dàng hơn.

Báo cáo bắt đầu bằng mối liên hệ giữa Bitcoin với tội phạm mạng như chiến dịch tấn công của ransomware toàn cầu và hậu quả ảnh hưởng lên NHS là một ví dụ rõ ràng về việc Bitcoin liên hệ ra sao với các hoạt động tội phạm. Cũng theo báo cáo trên, cryptocurrency tiếp tay cho các giao dịch phạm pháp và tội phạm. Theo báo cáo:

“Cryptocurrency (chủ yếu là Bitcoin) sẽ trở thành lựa chọn phổ biến của tội phạm. Nó sẽ hỗ trợ trong các giao dịch bất hợp pháp cũng như rửa tiền, rút ruột thông tin (theo những lỗ hổng dữ liệu), blackmail (nguy cơ của việc tấn công DDOS) và gian lận.”

Với các cryptocurrency như Monero và Bitcoin sẽ trở thành lựa chọn yêu thích của tội phạm, thêm vào đó theo Europol 3% vụ rửa tiền trên toàn thế giới giờ được thực hiện của Cryptocurrency. Đặc biệt, theo báo cáo vào tháng 7 vừa qua từ Ủy ban Châu Âu đến Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Châu Âu cho thấy khủng bố và tội phạm hiếm khi cùng cryptocurrency, mặc dù điều này được thêm vào những thiếu sót của luật đặt ra nguy cơ việc lạm dụng.

Đáng chú ý, báo cáo của N8 đề nghị rằng Bộ Nội Vụ Anh, một tổ chức là một nhánh về việc thực thi luật ở nước ngoài tại Anh Quốc, phải phân loại Bitcoin như là một loại tiền mặt, để dễ dàng quản lý cryptocurrency. Báo cáo viết:

“Một lời đề nghị được đưa ra cho Bộ Nội Vụ liên quan đến cải thiện dự thảo về luật để phân loại Bitcoin là một loại tiền tệ nhằm mục đích áp dụng luật về tiền tệ.”

Hơn nữa, theo kết quả nghiên cứu này, cũng cho thấy việc thực thi luật ở Anh còn một khoảng cách đáng kể về kiến thức khi liên quan đến cryptocurrency, và một chương trình đào tạo được đề nghị để cải thiện vấn đề này.

Báo cáo nói công nghệ cơ sở của Bitcoin, công nghệ Blockchain, đặt ra “một số cơ hội tiềm năng hấp dẫn cho nhà đầu tư”, và vì vậy cần thiết để lập chiến lược đào tạo để khép vào luật pháp của Anh.

Làm thế nào các nhà nghiên cứu đưa ra kết luận này?

Báo cáo đưa ra 2 viễn cảnh:

. Một là nhà nghiên cứu mua một số item từ web chợ đen việc sử dụng Bitcoin và Monero, và sau đó thực hiện một lệnh giả.

. Hai là việc sextortion (bóc lột tình dục) khi cảnh sát phân tích các dữ liệu giao dịch trên Blockchain để sau đó thực hiện một lệnh giả và thu giữ Bitcoin.

Báo cáo cũng đưa ra sự thiếu sót về quy tắc cho máy ATM Bitcoin ở Anh là sẽ trở thành lỗ hổng, cho phép tội phạm thực hiện việc rửa tiền. Liên quan đến sàn giao dịch, có một số dấu hiệu rửa tiền, thực hiện việc kiểm tra KYC (Know Your Customer). Sẽ dễ dàng hạn chế tội phạm rửa tiền.

Cuối cùng, báo cáo đưa ra một số công cụ hiện hữu để cho phép việc theo dấu các giao dịch Bitcoin trên Blockchain, cũng như một số yêu cầu về kiến thức và chuyên môn cần được bổ sung. Một số công ty sử dụng công cụ thân thiện với người dùng hơn, nhưng việc truy cập vào những công cụ này vẫn bị hạn chế ở Anh Quốc.

Đến khi nào Bộ Nội Vụ Anh chưa có các quyết định thông qua luật thì việc phân loại Bitcoin là tiền tệ vẫn chưa ngã ngũ.

Video đề xuất:

Xem thêm:

D.Ngoc – tiendientu.org

cryptocoinsnews – 13.08.2017

Follow Tiendientu on Telegram