Follow Tiendientu on Telegram

Aragon hợp tác với 0x

Satoshi Nakatomoon 07/06/2017

Follow Tiendientu on Telegram
Aragon, một nền tảng cho việc tạo và quản lý hiệu quả các tổ chức và các công ty phân cấp vừa công bố việc hợp tác với 0x để cho phép các tổ chức Aragon chấp nhận và hoạt động với bất kỳ token.
0x là một giao thức trao đổi phân cấp trên Ethereum cho phép người dùng trao đổi token mà không cần nhà môi giới nào – điều này chấm dứt nhiều sự thiếu hiệu quả của việc tập trung hóa bằng cách cho phép trao đổi token trong suốt giữa hợp đồng.
Luis Cuende, Trưởng dự án Aragon:

“Chúng tôi tin rằng trong một thế giới nhiều token. Hãy tưởng tượng rằng bạn sở hữu token của tổ chức Aragon trong Công ty Registry … Với 0x, bạn sẽ có thể minh bạch trong giao dịch với token khác – gồm một token tổ chức khác ngoài Aragon.”

“Chúng tôi đã làm phát hành token Agaron có một trong những tính năng chính từ phiên bản đầu tiên. Với Aragon, các tổ chức có thể bắt đầu bán một token cá nhân hoặc công cộng và nhận Ether để đổi lấy các token – việc gây quỹ chưa bao giờ dễ dàng hơn cho các tổ chức. Tuy nhiên, đã có một số hạn chế để tiến hành bán hàng token tại Aragon. Các tổ chức chỉ có thể chấp nhận Ether và có một số các thông số giới hạn có thể được tùy chỉnh trong quá trình bán. Chúng tôi nhận thấy rằng các tổ chức Aragon cần linh hoạt hơn. Ví dụ, các tổ chức Aragon nên có thể chấp nhận Dai Stablecoin, Token Golem, Token Digix Gold, hoặc token nào khác.”

Xem thêm:
Jack – tiendientu.org – 7.6.2017

Video tham khảo

Follow Tiendientu on Telegram