Follow Tiendientu on Telegram

Bitcoin Cash: Block 8 MB đầu tiên vừa được mining

Satoshi Nakatomoon 18/08/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Vào ngày 1.8, Bitcoin Cash ra mắt được xem một sự phản đối đề xuất Bitcoin Core thực hiện giải pháp Segwit trong vấn đề mở rộng network Bitcoin. Sự kiện này thể hiện tầm nhìn của Satoshi Nakamoto về Bitcoin như là một loại tiền tệ điện tử ngang hàng peer-to-peer hơn là một loại hình tài sản lưu trữ. Thay vào đó Bitcoin Cash chọn tăng blocksize từ 1MB lên 8MB, dẫn đến một hardfork làm chia tách Blockchain Bitcoin thành hai nhánh khác nhau.

Hardfork  bắt đầu với Block 1.9 MB được mining bởi ViaBTC, nhưng sau một thời gian, hầu hết các Block của Bitcoin Cash đều nhỏ hơn Block của Bitcoin. Cũng không ngạc nhiên lắm khi những người phản đối coi Bitcoin Cash như Bcash và tránh sự liên quan giữa Bitcoin Cash với thương hiệu Bitcoin.


Network BitClub mining được Bitcoin Cash với Block 8MB

Tuy nhiên, điều này đã thay đổi vào ngày 16.8. Sáng ngày 16.8, network Bitcoin Cash đã gánh chịu một trận tấn công spam, với hàng trăm đến hơn 80.000 giao dịch không được xác nhận trong vài giờ.

Biểu đồ từ Jochen Hoenicke

Trong thời gian ngắn, network BitClub tìm thấy Block 8MB đã dọn sạch 37.814 giao dịch. Vài giờ sau đó, một miner vô danh tìm thấy một Block 4MB.  Sau đó các Block 4MB và 4.8MB cũng được tìm thấy.

Block Bitcoin Cash 8 MB đầu tiên đã được mining | Biểu đồ từ BlockTrail

Trước đó, các miner đã dọn sạch 80.000 giao dịch còn lại và Blocksize đã quay trở lại bình thường. Network Bitcoin chính hiện tại có khoảng 58.000 giao dịch chưa xác thực.

Con số thống kê về network Bitcoin Cash

Những người ủng hộ Bitcoin Cash cảm thấy rất vui mừng khi tìm thấy được một Block 8MB , điều này đã chứng minh cho việc chia tách từ Blockchain Bitcoin chính là đúng đắn. Tuy nhiên, có một vấn đề mà cộng đồng đã tìm ra là 91% của toàn bộ Block Bitcoin Cash đều được tìm thấy bởi những miner vô danh.

Phân bố Block BCH | Biểu đồ từ Coin Dance

Mặt khác, Block Bitcoin được phân bố đều đặn hơn. Trong tuần qua, Antpool đã tìm thấy 18% các Block, nhiều nhất trong bất kỳ pool mining nào.

Lợi nhuận trong mining BCH | Biểu đồ từ Coin Dance

Một vấn đề khác nữa là Bitcoin Cash có khả năng mang lại lợi nhuận thấp hơn Blockchain Bitcoin chính. Theo Coin Dance, BTC có khả năng sinh lời cao hơn BCH 81%.  Tuy nhiên, điều này sẽ được thay đổi khi các network có độ khó sẽ được điều chỉnh. Hiện tại, tình trạng độ khó của Bitcoin Cash là 13%, cũng lớn như các chuỗi chính.

Video đề xuất:

Xem thêm:

D.Bich – tiendientu.org

cryptocoinsnews – 18.8.2017

Follow Tiendientu on Telegram