Follow Tiendientu on Telegram

Hiện tại, Bitcoin Cash mining lợi hơn so với Bitcoin

Satoshi Nakatomoon 19/08/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Sự gia tăng giá trị của Bitcoin Cash lên trên 700 USD vào ngày 18.8 đã đem tới nhiều lợi nhuận cho các nhà đầu tư và các miner.

Sự tăng giá cũng khuyến khích cho các miner đóng góp hashrate đối với Blockchain Bitcoin Cash và điều này cũng có thể làm cho các miner có thể từ bỏ mining Bitcoin. Với sự thúc đẩy giá mới này, các miner Bitcoin Cash đang tạo ra lợi nhuận hơn 2% trong mining Bitcoin.

Và sự mở rộng network trong điều chỉnh độ khó mining Bitcoin Cash sẽ làm cho Bitcoin Cash dễ dàng để mining hơn.

Block 479.808 (được tìm thấy vào cuối tuần này) đã điều chỉnh độ khó trong mining Bitcoin Cash xuống còn 50%, và nếu giá của Bitcoin và Bitcoin Cash vẫn giữ như nhau, điều này có nghĩa là các miner có thể kiếm được gần như gấp 2 số Bitcoin Cash so với số Bitcoin được thưởng trong quá trình mining.

Tuy nhiên, ngay cả khi đã đáp ứng với ngưỡng này, không phải tất cả mọi thứ đều bình đẳng trên cả hai dây chuỗi.

Blockchain Bitcoin phải đóng chi phí cao hơn trong các giao dịch, vì thế mà các miner phải tính thêm 1,5 BTC/Block trong Bitcoin (khoảng 6.000 USD). Trong khi đó, Bitcoin Cash lại có chi phí thấp hơn (thường dưới 50 USD).

Cuối cùng, tùy thuộc vào thời gian Block, hiện nay Bitcoin cần 100 xác nhận cần thiết để nhận được phần trưởng trong mining nhanh hơn so với Bitcoin Cash. (Hiện tại, Bitcoin mất khoảng 17 giờ và Bitcoin Cash mất khoảng 34 giờ).

Thêm vào đó, việc kết hợp với khả năng thanh toán cao hơn, Bitcoin có thể vẫn hấp dẫn hơn để các miner mining tại thời điểm này.

Video đề xuất:

Xem thêm:

D.Van – tiendientu.org

coindesk – 19.8.2017

Follow Tiendientu on Telegram