Follow Tiendientu on Telegram

Bitcoin có thể vẫn thấy sự phân tách Blockchain vào 1.8

Quyết Huỳnh 24/07/2017

Follow Tiendientu on Telegram

 

 

Hầu hết người dùng Bitcoin cảm thấy sẽ không có sự phân chia chuỗi trong vài tuần tới, nhưng có thể là nhận định sai lầm. Dù BIP91 được khóa làm tương thích giữa SegWit2x với UAHF, nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề Bitcoin ABC. UAHF sẽ có hiệu lực vào ngày 1.8. Các sàn giao dịch sẽ hỗ trợ giải pháp này trong ngày 1.8.

Bitcoin ABC là mối đe dọa cho network Bitcoin

Một vài người như xét thấy Bitcoin ABC là mối đe dọa thực sự. Dù BIP91 giải quyết được nhiều vấn đề cấp bách nhất trên network nhưng vẫn tồn tại khả năng HardFork. Rất có thể, Bitcoin ABC sẽ là lý do cho nhiều phiên bản Blockchain Bitcoin trong tương lai. UAHF chắc chắn sẽ tạo ra nhiều “xích mích” trên network khi UAHF đạt đủ sự hỗ trợ hashpower.

Có vẻ như pool mining ViaBTC sẽ toàn lực hỗ trợ cho giải pháp này. Công ty cung cấp các hợp đồng cloud mining sử dụng phần cứng Antminer S9 để khai thác Bitcoin ABC vào ngày 1.8. Nền tảng giao dịch của ViaBTC bắt đầu giao dịch Bitcoin Cash (hoặc BCC) là sản phẩm của UAHF. Hiện BCC đang giao dịch với Yuan (đồng nhân dân tệ).

Giải pháp UAHF sẽ gây ra phân tách network Bitcoin. HardFork sẽ dẫn tới 2 Blockchain cạnh tranh nhau, trừ trường hợp toàn bộ cộng đồng mining bất ngờ ủng hộ Bitcoin ABC trên SegWit2x hay UASF. Điều này rất khó xảy ra và cuối cùng có sự phân chia chuỗi. Ngày 1.8 hết sức quan trọng đối với Bitcoin, bất kể giải pháp nào được hỗ trợ.

Bitcoin ABC được thiết kế để giới thiệu là một lựa chọn cho cộng đồng Bitcoin. Dưới hình thức các Block lớn và mở rộng chuỗi (on-chain) trên network. Bitcoin ABC không dựa vào các giải pháp thứ cấp như SegWit, Lightning Network hay sự đổi mới nào trong tương lai hoạt động như một giải pháp lớp 2.

Bitcoin ABC sẽ không chiếm nhiều lợi thế hơn so với một số Altcoin khác. Ngay cả khi nhiều sàn giao dịch hỗ trợ Bitcoin Cash – BCC sẽ không được coi là Bitcoin “thực”. Thay vào đó, sẽ sử dụng tên Bitcoin Cash để chỉ ra sự rõ ràng: nó chỉ là một Altcoin và cộng đồng không hoàn toàn đồng thuận BCC.

Với một nhãn mới có làm ảnh hưởng đến tương lai của Bitcoin ABC hay không vẫn cần thời gian để xác định.

Xét cách BCC (Bitcoin Cash) được giao dịch với đồng nhân dân tệ thì có vẻ BTCC sẽ là một phần của thị trường crypto.

Theo nhiều cách nhìn nhận thì ngày 1.8 tồn tại khả năng phân chia chuỗi Bitcoin. Dù Bitcoin ABC có được số lượng hashpower nhỏ hỗ trợ, chuỗi BCC sẽ tồn tại. Bitcoin sẽ tương tự như Ethereum Ethereum Classic, xảy ra HardFork và xuất hiện sự khác biệt hệ tư tưởng trong cộng đồng.

Theo một số người, Block lớn chính là tương lai, khi phần còn lại của cộng đồng cho thấy Lightning Network và Segwit mới là hai con đường đúng.

Thời gian sẽ cho biết ai “đúng” – ai “sai”, và có thể cả hai giải pháp sẽ cùng tồn tại trong một thời gian.

Video đề xuất:

Xem thêm:

Jack – tiendientu.org

themerkle – 24.7.2017

Follow Tiendientu on Telegram