Follow Tiendientu on Telegram

Bitcoin Smart Contract có thể được phát hành trong năm nay

Nicholas 12/09/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Việc chờ đợi các lợi ích từ Bitcoin Smart Contract có lẽ sẽ sớm kết thúc thôi.
Sau sự nâng cấp SegWit vào tháng trước, các nhà phát triển Bitcoin đang khôi phục lại kế hoạch cải tiến Blockchain phổ biến nhất trên thế giới với các chức năng tương đồng với Ethereum nhưng có phiên bản mã tiên tiến hơn.


Russell O’Connor, Pieter Wuille và Peter Todd, Johnson Lau đã đưa ra đề xuất riêng của nhóm vào năm ngoái – sự nâng cấp lên SegWit không những làm cho ý tưởng này trở thành hiện thực mà còn có thể thực hiện trong thời gian sớm hơn cùng với sự trợ giúp của Merkelized Abstract Syntax Trees (MAST)

Người đồng sáng lập Blockstream – Mark Friedenbach sẽ phác thảo ý tưởng vào tuần này cùng với cùng với đó MAST sẽ được triển khai trên soft fork (thay đổi tương thích ngược với bộ quy tắc của Blockchain).

Nếu được phát hành điều đó sẽ tăng tốc độ của các giao dịch. Với điều này, giao dịch của người dùng dễ dàng thông qua nếu có thay đổi khác thì chỉ trong một hai lần xem xét lại. Ví dụ, một giao dịch có thể được hoán đổi chỉ sau một khoảng thời gian nhất định.

MAST cũng cho phép bảo mật người dùng tốt hơn, vì nó lưu trữ dữ liệu giao dịch theo một cách mới và không tiết lộ các đoạn mã lạ tới mạng Blockchain công khai. Và cuối cùng, nó cũng có thể cho phép tăng quy mô tiềm năng.

Kết hợp các tính năng

Để có thể tạo được những lợi ích đó, đồng nghĩa với việc kết hợp hai tính năng kỹ thuật đó là P2SH và Merkle trees.
Trong bản phác thảo 3 sáng kiến cải thiện Bitcoin (BIP) bao gồm cả code cùng với 2 tập lệnh cho phép người dùng tận dụng MAST.

Friedenbach giải thích ý tưởng đề xuất của ông:

“Chỉ cần hai tính năng này kết hợp với nhau là đủ để cho phép một loạt các ứng dụng như Tree signature … và MAST tổng quan hữu ích cho việc xây dựng các smart contract.”

Mark Friedenbach

BIP đầu tiên “Fast Merkle Trees”, đề xuất một cấu trúc Merkle tree khác với cấu trúc hiện đang được sử dụng bởi Bitcoin để lưu trữ các giao dịch theo block. BIP thứ hai, được cho là quan trọng nhất, mô tả mã vận hành – MERKLE-BRANCH-VERIFY – là một kịch bản cho phép người dùng tạo các loại giao dịch mới.

“Trong bản tóm tắt ngắn gọn, MERKLE-BRANCH-VERIFY cho phép các tác giả buộc sử dụng các giá trị được lựa chọn từ một tập xác định trước đã cam kết trong scriptPubKey, nhưng không đòi hỏi phải phát hiện các phần tử lạ trong tập hợp cho cả sự bảo mật được tăng cường và các kích thước tập lệnh nhỏ hơn “.

BIP cuối cùng, “Tail Call Execution Semantics” – giải thích cách để chấm dứt các Bitcoin smart contract.

Con đường để nâng cấp

Mặc dù công nghệ này nghe có vẻ phức tạp nhưng Friedenbach nói trên thực tế nó tương đối đơn giản.

“Tôi tin rằng việc thực hiện các tính năng này là đơn giản và các trường hợp sử dụng đủ và các tính năng có lẽ sẽ được triển khai vào trước cuối năm nay.”


Tuy nhiên, thú vị, ông đã đề cập đến sự thay đổi có thể được thực hiện theo một trong hai cách: BIP 8 hoặc BIP 9
SegWit ban đầu được đề xuất triển khai thông qua BIP 9, trong đó kêu gọi một tỷ lệ các miner nhất định báo hiệu sự thay đổi trước khi được triển khai. Bởi vì các thợ mỏ đã không báo hiệu, SegWit bị đình trệ và một số người cho rằng BIP 9 đã cho phép hội miner (một nhóm trong một hệ sinh thái phức tạp) kiểm soát quá nhiều về tương lai của Bitcoin.

Do đó, một số người dùng đã tập hợp xung quanh BIP 8 như là một cơ chế nâng cấp tốt hơn bởi vì nó dựa vào người sử dụng Bitcoin và các doanh nghiệp chứ không phải là các mining pool hay thay đổi. Tuy nhiên, Friedenbach thiếu quan điểm về cơ chế nâng cấp này: sau tất cả lùm xùm về SegWit – mất gần hai năm để kích hoạt – làm thế nào để đợt nâng cấp được thực hiện trong tương lai?

Người dùng, công ty và nhà phát triển chọn MAST (nếu họ quyết định đó là bước đi đúng), có thể giúp xác định điều đó.

Video đề xuất: Hướng dẫn sử dụng Ledger Nano S

(Nguồn: Coindesk)

Follow Tiendientu on Telegram