Follow Tiendientu on Telegram

Bitcoin tạo ra nhiều lợi ích lớn cho đảo Hawaii

Satoshi Nakatomoon 13/02/2017

Follow Tiendientu on TelegramĐại diện đảng Dân chủ Mark Nakashima và Chris Lee từ Hawaii đã bảo trợ một dự luật với hy vọng tạo ra một môi trường thân thiện cho Bitcoin và công nghệ Blockchain tại quốc đảo này. Các dự luật khuyến khích sử dụng công nghệ này để mang về lợi ích du lịch cho địa phương.

Dự luật Hawaii’s  House Bill 1481 nhìn ra “tiềm năng lớn” ở Bitcoin và công nghệ Blockchain

Nhiều chính quyền tiểu bang khắp Hoa Kỳ đang nghiên cứu và cố gắng xác định Bitcoin và công nghệ cơ bản của nó một cách chậm và chắc. Mới gần đây, hai nhà lập pháp từ Hawaii tài trợ cho dự luật House Bill 1481 với mục đích bắt đầu nghiên cứu tiền điện tử và công nghệ Blockchain. Dự luật này khẳng định cơ quan lập pháp đã công nhận “tiềm năng to lớn để thay đổi và cải thiện đáng kể hoạt động trong khu vực của các ngành và công nghiệp tư nhân.”

Các đại diện của Hawaii đang có kế hoạch thành lập một nhóm làm việc dành riêng về tiền tệ kỹ thuật số và Blockchain. Các cố vấn sẽ thành lập một nhóm bao gồm cả khu vực công và tư nhân “để kiểm tra, giáo dục và thúc đẩy thực hành tốt nhất cho phép công nghệ Blockchain mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp địa phương, người dân và Hawaii.” Các nhà lập pháp tin rằng nhóm làm việc riêng có thể đánh giá tốt nhất những gì liên quan đến công nghệ Blockchain.

Bitcoin có nhiều lợi ích to lớn cho Hawaii

Cùng với việc xây dựng “Công nghệ Blockchain và mhóm công tác ngoại tệ kỹ thuật số” cho người dân Hawaii, các chính trị gia nhìn thấy tiềm năng đối với Bitcoin và ngành du lịch. Mối quan hệ du lịch của Hawaii với khu vực châu Á cho thấy việc sử dụng Bitcoin ở đây đang phát triển.

Đồng tiền kỹ thuật số như Bitcoin có những lợi ích rộng lớn cho Hawaii,” House Bill 1481. Giải thích “Một phần lớn thị trường du lịch Hawaii đến từ châu Á, nơi đang mở rộng việc sử dụng Bitcoin như một loại tiền ảo. Hawaii có cơ hội duy nhất để khám phá việc sử dụng các công nghệ Blockchain để làm cho nó dễ dàng hơn cho khách để tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ địa phương và lái nền kinh tế du lịch“.

Đại diện nhà nước tin rằng tiền tệ kỹ thuật số và công nghệ Blockchain có thể tăng cường an ninh mạng, bán lẻ, vận chuyển, quản lý chuỗi cung ứng, và “công nghiệp mới nổi như cần sa.” Chi tiết về dự luật cho hay tiền điện tử và khung Blockchain là một “cuốn tiểu thuyết ngang hàng với hệ thống mạng và công nghệ lưu trữ dữ liệu phân tán mà có thể thay đổi các quyền kiểm soát chính từ các dịch vụ tập trung cho các cá nhân hoặc người nắm chìa khóa.”.

Hawaii gia nhập vào các tiểu bang chuẩn bị ban hành luật Bitcoin và Blockchain bằng cách tiếp cận thân thiện

Hai tiểu bang khác đã tham gia vào Hawaii bằng cách công khai tiết lộ tiền tệ kỹ thuật số và pháp luật Blockchain. Thượng viện North Dakota đã thành lập dự luật Bill 2100 nhằm điều chỉnh Bitcoin. Hơn nữa, House Bill 2417 của Arizona muốn thiết lập các hợp đồng thông minh Blockchain dựa trên pháp luật trong hệ thống tòa án. Đối với dự luật tiền tệ kỹ thuật số của Hawaii và Blockchain, chỉ ra rằng các đại diện mà soạn thảo nó đang chú ý tới công nghệ này.

Follow Tiendientu on Telegram