Follow Tiendientu on Telegram

Sàn giao dịch BitMEX

BitMEX ra mắt hợp đồng tương lai Ether, thanh toán bằng Bitcoin

Tris 24/04/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Sàn giao dịch BitMEX thông báo ra mắt hợp đồng tương lai Ether (ETH/USD), giao dịch từ ngày 5/5. 

bitmex-ether-futures

Theo thông báo, hợp đồng phái sinh ETHUSD của BitMEX sẽ có đòn bẩy tối đa là x50 và yêu cầu ký quỹ bằng Bitcoin (BTC). Nghĩa là, trader có thể mua/ bán hợp đồng tương lai Ether bằng BTC.

Các hợp đồng tương lai này có hệ số nhân Bitcoin cố định là 0,000001 BTC/1 USD, với mỗi 1 USD dịch chuyển, hợp đồng thanh toán 0,000001 BTC theo giá tính bằng USD của ETH. Điều này cho phép các trader đánh long hoặc short hợp đồng tương lai Ether mà không cần giữ ETH hoặc USD.

Hợp đồng ETHUSD đầu tiên (ETHUSDM20) sẽ hết hạn vào tháng Sáu.

Follow Tiendientu on Telegram
coinvietnam.com