Follow Tiendientu on Telegram

Chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử

BitPay chấp nhận thanh toán bằng 3 đồng stablecoin

Tris 11/12/2019

Follow Tiendientu on Telegram

 tiendientu-header Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng tiền mã hoá BitPay sẽ chấp nhận thêm 3 đồng stablecoin mới. 

bitpay-stablecoin

BitPay, công ty cung cấp dịch vụ thanh toán bằng Bitcoin nổi tiếng, vừa thông báo sẽ đưa thêm 03 đồng stablecoin vào danh sách của mình. Đó là USD Coin (USDC) của Circle, Gemini Dollar (GUSD)Paxos Stabdard Token (PAX).

Khoản thanh toán tối thiếu khi sử dụng các stablecoin này là 20 GUSD and 20 USDC. Nghĩa là, các cửa hàng có thể nhận thanh toán bằng tiền điện tử với số tiền lớn hơn hoặc bằng khoản này.

Như vậy tổng số loại cryptocurrency người dùng có thể thanh toán qua BitPay là 5, gồm BTC, BCH, USDC, GUSD, PAX. Hai tháng trước, BitPay cũng hé lộ khả năng sẽ hỗ trợ thanh toán bằng Ethereum. Đồng thời, công ty này từng chia sẻ việc lên kế hoạch chấp nhận XRP vào cuối năm nay.

Quyết định tích hợp stablecoin sẽ giúp các đối tác của BitPay hạn chế rủi ro biến động giá. Hơn nữa, theo CEO BitPay – Stephen Pair, thanh toán bằng stablecoin sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp toàn cầu. Họ cần một đồng tiền ổn định nhưng không thể thiếu tính bảo mật và giao dịch hiệu quả qua blockchain.

BitPay là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Bitcoin có trụ sở tại Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ. Công ty này được thành lập vào tháng 5 năm 2011 bởi Tony Gallippi và Stephen Pair.
Follow Tiendientu on Telegram
coinvietnam.com