Follow Tiendientu on Telegram

BtcXchange giới thiệu địa chỉ Bitcoin có thể tùy chỉnh

Satoshi Nakatomoon 31/05/2017

Follow Tiendientu on Telegram
Sàn giao dịch Bitcoin BtcXchange có trụ sở tại Romania vừa thông báo về việc giới thiệu các địa chỉ có khả năng lập trình. Hiện tại người dùng có thể tạo ra một số lượng địa chỉ Bitcoin không giới hạn và lập trình chúng chuyển đổi tự động các hoạt động gửi tiền đến sang tiền tệ tùy lựa chọn của mình và tự động rút khoản tiền được chuyển đổi sang ngân hàng được chỉ định.
 
 
Xem thêm: Bitcoin là gì?
Người dùng có thể lựa chọn họ muốn địa chỉ (address):
  1.   Không làm gì cả
  2.   Tự động chuyển đổi các giao dịch đến
  3.   Tự động chuyển đổi và rút các giao dịch đến và chuyển sang tài khoản ngân hàng được chỉ định.
Nển tảng hiện tại đã cung cấp dịch vụ gửi và rút tiền thông qua SEPA VÀ SWIFT và sàn giao dịch quốc tế cho người dùng bên ngoài Romania tại btcXchange.net.
[Nguồn: cryptoninjas- 31.5.2017] 
Tia – tiendientu.org
Follow Tiendientu on Telegram