Follow Tiendientu on Telegram

Các nhà phát triển Bcoin lên kế hoạch thử nghiệm mô hình mở rộng “Extension Blocks”

Satoshi Nakatomoon 06/04/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Đã có rất nhiều tranh luận xung quanh việc mở rộng cũng như thay thế các client Bitcoin trong hệ sinh thái. Gần đây, một giao thức Javascript được gọi là Bcoin đã tạo ra tiền đề cho sự phát triển của họ cũng như việc đào được một block Bcoin trên Bitcoin mainnet. Hiện tại, người sáng lập của Purse đã ra thông báo về một nổ lực mở rộng được gọi là “extension blocks”.

Một khái niệm mở rộng với tên gọi “Extention Blocks”

Vào ngày 3/4, CEO và cũng là nhà sáng lập của Purse- Andrew Lee đã đưa ra một đề xuất về một ý tưởng mở rộng có tên gọi là extension blocks (EXT-B/ E-blocks). E-blocks code đã được đưa lên Github với một bảng đề nghị được viết bởi Christopher Jeffrey, Joseph Poon, Fedor Indutny, và Stephen Pair. Ý tưởng này được đưa ra lần đầu tiên bởi Johnon Lau vào năm 2013 trên Bitcointalk.org, khi Lau nhận ra rằng giới hạn 1MB block size có thể được giải quyết bằng một “auxiliary block” Softfork.

Theo giải thích của Lau vào năm 2013:

Và bởi vì nó là một soft fork, nên nó tránh được rất nhiều các liên quan chính trị. Bất kì ai với 51% hashrate power đều có thể tiến hành nó (nếu họ có thể lập trình)”.

Một bài viết trên blog của Lee giải thích việc làm cách nào E-blocks cho phép các Block lớn hơn thông qua một tầng opt-in thứ hai, và kết quả sẽ là việc tăng dung tích thực sự trên chuỗi. Về cơ bản, E-block được gắn vào cuối mỗi khối khi kích hoạt.

Người sáng lập Purse giải thích:

Các Block lớn hơn cùng với các bước tiến vẫn chưa được kích hoạt, trong đó bao gồm việc sửa chữa lỗi do sai sót giao dịch mở đường trên các hợp đồng thông minh của Bitcoin. Trong kiến nghị cũng như cách vận hành của chúng tôi, các quỹ có thể dễ dàng duy chuyển giữa khối mặc định và khổi mở rộng, bảo vệ khả năng thay thế”.

Xem thêm thông tin tại Tiendientu.org

Một Opt-in Soft Fork với nhiều chức năng

Bcoin extension blocks
Lee cho biết, việc tiến hành E-block là một thay đổi được lựa chọn bởi các người dùng thông thường cũng như các nhà kinh doanh. Mặc dù nó được khuyên là nên nâng cấp, nhưng người dùng có thể lựa chọn để sử dụng clients Bitcoin cũ mà không cần nâng cấp. Một vài chức năng mà E-blocks cung cấp bao gồm việc tăng block size nhanh chóng, một softfork tùy chọn, và khả năng tăng kích cỡ block lớn hơn nữa, hỗ trợ lightning và hợp đồng thông minh, cũng như tích hợp Rootstock và Mimblewimble.
Lee giải thích làm thế nào phần lớn miners có thể đánh dấu cho đề xuất mới:

Một khi Supermajority của miners đã gắn cờ cho sự thay đổi này, người dùng có thể bắt đầu sử dụng các tính năng này cho phép tất cả các trường hợp sử dụng của Bitcoin. Sự nâng này cấp cung cấp một đường dẫn cho các khối lớn hơn và thậm chí cả sự linh hoạt để tạo các khối mở rộng bổ sung.

Mã nguồn mở cho các khối mở rộng Bcoin

Visual imagery of the canonical 1MB block, extension blocks, and the Lightning Network.
Lee cũng cho biết thêm chi tiết về việc hiện tại bản dự thảo chi tiết đã có sẵn cho các nhà phát triển xem xét và mã nguồn cũng đã mở . Lee cho biết các nhà phát triển làm việc trong dự án E-blocking sẽ bắt đầu thử nghiệm thông qua Bitcoin testnet trong vài tuần tới.
Lee kết luận.

Đề xuất này là một quá trình cộng đồng minh bạch với sự tham gia của các bên liên quan đến hệ sinh thái Bitcoin, bao gồm người sử dụng, miners và các nhà kinh doanh“.

Alice – tiendientu.org – 7.4.2017
Follow Tiendientu on Telegram