Follow Tiendientu on Telegram

Các node Bitcoin ở Canada từ chối Bitcoin Unlimited – xem nó như một Altcoin

Satoshi Nakatomoon 02/04/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Một nhóm các node Bitcoin ở Canada đã chính thức từ chối đề xuất về HardFork của Bitcoin Unlimited (BU). Một tuyên bố về HardFork của các Canadian Economic Nodes được đăng trên Hackernoon bởi Francis Pouliot, CEO của Satoshi Portal – giám đốc của Bitcoin Embassy, và có chữ ký của các nhà đầu tư, thương nhân và người dùng sử dụng Bitcoin hàng ngày ở Canada. 

Nhóm này tuyên bố nhận bảo trợ – quản lý thương hiệu Bitcoin ở Canada. Nhóm bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ, xử lý các thanh toán, sàn giao dịch và môi giới của các node kinh tế chính ở Canada. Các node là đại diện cho người dùng và tính hợp pháp của Blockchain, họ ghi nhận rằng họ đang khẳng định vai trò như là “các thành phần cốt lõi” để đạt được sự đồng thuận giữ các quy tắc trong hệ thống Bitcoin.

Nhóm sẽ hỗ trợ SegWit

16 bên ký kết đã lưu ý rằng họ sẽ hỗ trợ Segregated Witness như là một giải pháp tức thời cho thách thức mở rộng Bitcoin và như là một thành phần mang tính lâu dài để tăng lộ trình của Bitcoin.

Nhóm tin tưởng rằng Segregated Witness có thể dẫn đến sự đồng thuận trong ngành công nghiệp Bitcoin đối với việc mở rộng kích thước Block.

Một HardFord, đại diện BU hay Bitcoin Classic có thể phá vỡ khả năng mang lại cho những người mới sử dụng Bitcoin và tạo ra một sự gián đoạn lớn đối với các doanh nghiệp Bitcoin và cả Bitcoin.

Chúng tôi phản đối một cách dứt khoát về đề xuất chia tách cộng đồng Bitcoin bằng một HardFork của Bitcoin Unlimited“, tuyên bố lưu ý.

Nhóm liệt kê các nguyên tắc

Nhóm đã liệt kê các nguyên tắc liên quan đến sự phân chia mạng lưới Bitcoin, như việc Bitcoin Unlimited mang lại.

Một HardFork gây tranh cãi chỉ là một Altcoin, tuyên bố lưu ý, mặc dù mang lại nhiều sức mạnh hash cho chuỗi khi Fork. Bất kỳ đề xuất nào không được sự hỗ trợ bởi sự đồng thuận gần nhất của hệ sinh thái Bitcoin đề gây tranh cãi. Điều đó đã được chứng minh trong việc sự đồng thuận về một HardFork đang giảm xuống.

Biện pháp bảo vệ cần thiếtCác biện pháp bảo vệ sau đây phải được đảm bảo cho nhóm trong một đề xuất HardFork:

– Xóa quy trình kích hoạt và phối hợp xử lý trên chuỗi “on-chain”.

– Một “ân sủng” trong chu kỳ dài phản ánh sự đánh giá bảo thủ trong khả năng nâng cấp node.

– Mạnh mẽ bảo vệ relay 2 chiều sẽ không gây gánh năng cho người dùng.

– Xóa sạch sự bảo vệ – HardFork nhất định phải vĩnh viễn.

– Hoàn toàn mở nguồn tại mọi thời điểm phát triển – triển khai.

– Kiểm tra và đánh giá đồng loạt.

Đề xuất HardFork có những rủi ro nghiêm trọng, bao gồm:

. Việc kích hoạt không mong đợi và gây gián đoạn trong kinh doanh.

. Tắt các node từ xa, gây nguy hiểm cho các quỹ đang sử dụng.

. Việc  relay các cuộc tấn công sẽ làm mất quỹ.

. Tái cấu trúc lãi chuỗi gốc là nguyên nhân gây mất quỹ.

. Lợi ích không đoán trước trong tài nguyên mạng, dẫn đến chi phí hoạt động cao.

. Mạng lưới tự phát chia tách sự thay đổi cấu hình kích thước Block trong tài khoản.

Hệ thống của Bitcoin Unlimited đã thay đổi bản chất của Bitcoin bằng cách mở rộng trách nhiệm của các miner. Nó cũng phá vỡ sự kiểm soát và cân bằng hiện có, dẫn đến sự tập trung quyền lực kiểm soát mạng lưới cho các miner. Điều này sẽ làm suy yếu các đặc tính cốt lõi của Bitcoin như chống kiếm soát, sự riêng tư …

Các bên ký kết hỗ trợ BTC và XBT

Nhóm sẽ tiếp tục sử dụng các ký hiệu BTC và XBT để thể hiện Blockchain dài nhất dưa trên các quy tắc đồng thuận của Bitcoin Core.

Nhóm sẽ không tích hợp BU các sản phẩm hay dịch vụ của mình, sẽ không liệt kê BTU như một loại tiền tệ thay thế và sẽ không công khai cung cấp các dịnh vụ để bán, trade hay mua BTU.

Nhóm tin rằng Bitcoin sẽ phát triển mạnh hơn từ thách thức này.

BitcoinBrains.Com, lưu ý trong blog rằng điều quan trọng là người sự dụng Bitcoin không phải lo lắng về Bitcoin mà họ đang sử dụng và về giá trị của nó so với các Altcoin khác.

Sự phân chia chỉ thành công nếu có một lượng lớn trong cộng đồng hỗ trợ nó: “Chúng tôi làm mọi thứ để tránh tình trạng này xảy ra“.

Jack – tiendientu.org

 
cryptocoinsnews – 3/4/2017
Follow Tiendientu on Telegram