Follow Tiendientu on Telegram

Cách mạng Blockchain sẽ giải phóng cho toàn nhân loại

Quyết Huỳnh 05/09/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Blockchain đang được sử dụng như một công cụ để giải phóng kinh tế, chính trị – xã hội, bằng cách cho phép mọi người tham gia hiệu quả vào các khía cạnh vấn đề của đất nước.  Ở mỗi thời kì phát triển, nhân loại được thống trị bởi những hệ tư tưởng chủ đạo khác nhau. Vì thế, tiến hóa và thay đổi là quy luật thiết yếu của tự nhiên. 

Chúng ta đang sống trong một thế giới bùng nổ

Theo dòng thời gian, hệ thống cai trị của các chính phủ bắt đầu thay đổi và phân hóa thành các dạng như: chế độ quân chủ, quân chủ lập hiến, chế độ dân chủ, chế độ độc tài, nhà nước phân quyền, hệ thống Liên bang…Hiện nay, chế độ dân chủ hoặc các phiên bản khác của chế độ này đang được phổ biến hơn cả. Và, theo lời của Charles Bukowski thì điểm nhận diện dễ nhất của chế độ này là:

Sự khác biệt giữa một nền dân chủ và một chế độ độc tài là trong nền dân chủ bạn sẽ được bỏ phiếu bầu cử nhưng trong chế độ độc tài, bạn không phải tốn thời gian để làm việc đó.”

Theo Derin Cag – một chuyên gia Blockchain, nếu hệ thống không thay đổi, không minh bạch và phân tán thì sẽ không tồn tại nền dân chủ hóa hoàn toàn. Các chính trị gia có thể bị mua chuộc, thông tin có thể bị thao túng và kết quả bầu cử có thể bị can thiệp. Vì thế, Công nghệ Blockchain chính là giải pháp khả thi cho các vấn đề nói trên.

Mặc dù, quyền lực mềm từng là độc quyền của các đế chế, đến các quốc gia và sau đó là giới tinh hoa, thì tại thời điểm bài viết này ra đời, người dân bình thường đã có thể làm chủ quyền lực mềm.

Rõ ràng, chất lượng cuộc sống đang được cải thiện ở mọi nơi khi chủ quyền cá nhân được thiết lập vững chắc thông qua công nghệ Blockchain”.

Một cuộc cách mạng giải phóng nhân loại

Theo Paul Allard, CEO của Impak – tổ chức chia sẻ các giá trị về mục đích xã hội, mối quan tâm sinh thái, hiệu quả kinh tế và quản trị tổng thể, thì công nghệ Blockchain là một phương tiện để mọi người hợp tác, tương tác trực tiếp với nhau và tự quản lý một cách an toàn, minh bạch.

Nếu bạn nghĩ rằng sự ra đời của Internet là một thay đổi lớn cho nhân loại trong những năm 90 thì hãy chờ xem công nghệ Blockchain sẽ biến đổi xã hội của chúng ta như thế nào!.”

Ngoài ra, Blockchain còn có khả năng giúp người dân được tự do và dân chủ hơn. Như Primavera de Filippi tuyên bố:

Blockchain có thể thay đổi mô hình phân cấp từ trên xuống dưới của các quốc gia bằng một hệ thống phân tán quyền lực. Ứng dụng này có thể thay đổi cách thức phân bổ của cải và cho phép mọi người hợp tác để tạo ra lợi ích chung, đồng thời đảm bảo mọi người sẽ được đền  đáp xứng đáng cho những nỗ lực và đóng góp của họ”.

Video đề xuất: Tìm hiểu về Blockchain

Xem thêm:

Van – tiendientu.org

(Nguồn: cryptocoinsnews) 

Follow Tiendientu on Telegram