Follow Tiendientu on Telegram

Canada: các dự án ICO có thể bị quản lý bởi Luật chứng khoán

Quyết Huỳnh 28/08/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Cơ quan quản lý chứng khoán Canada (viết tắt là CSA) đã phát đi một bản tuyên bố về quy tắc chung liên quan đến ICO có thể sẽ bị từ chối bởi luật chứng khoán. Theo CSA, một tổ chức có thế lực bao gồm 13 doanh nghiệp tài chính chủ chốt tại địa phương, đã thể hiện niềm tin những token được phân phối thông qua hình thức ICO đều bị xem là trái pháp luật theo phân loại chứng khoán.

Người điều chỉnh luật tài chính tại Canada tin nhiều ICO cần được quản lý bởi luật chứng khoán

CSA đã phát đi một thông báo nhiều token ICO bán ra có thể nằm trong sự quản lý của luật dựa theo phân loại chứng khoán. Kết quả là, chắc chắn các ICO sẽ bị yêu cầu đưa vào luật chứng khoán của Canada, phụ thuộc vào từng loại token bán ra.

Theo CSA:

“Các sản phẩm và dịch vụ cryptocurrency có thể mang đến những cơ hội mới cho doanh nghiệp để tăng nguồn vốn và cho nhà đầu tư một con đường đầu tư rộng mở hơn. Tuy nhiên, điều đó có thể làm tăng lên những mối lo ngại về việc bảo vệ nhà đầu tư, cũng như việc sử cũng các sàn giao dịch trái phép. Các nhà đầu tư có thể bị thiệt hại bởi những kế hoạch phi pháp, và có thể không hiểu được hết những tài sản của danh mục đầu tư mà họ mua”.

CSA chỉ ra:

 “Rất nhiều hoạt động của cryptocurrency liên quan đến việc bán chứng khoán, và luật chứng khoán ở Canada sẽ áp dụng trong trường hợp cá nhân hoặc công ty bán chứng khoán tiến hành bên trong quốc gia này hoặc là có quốc tịch Canada. Có thể bị đưa vào luật chứng khoán phái sinh, bao gồm cả các quy định về báo cáo thương mại”.

Lời tuyên bố của CSA có ý định cảnh báo trước đến các ICO, để họ có thể tìm được những lời khuyên và đảm bảo sự đồng thuận cao

Phản ánh những quan điểm gần đây của Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ, CSA có vẻ muốn định nghĩa việc phát hành chứng khoán của ICO cũng như các công ty phát hành token tương xứng, với việc phát triển trong tương lai từ một nền tảng hoặc ngành dịch vụ công. Với các dự án ICO đã phát hành token kết hợp với điều kiện thuận lợi của ngành dịch vụ công đã phát triển có thể được miễn thuế theo luật chứng khoán Canada.

Nếu một cá nhân mua coin/token mà cho phép người này chơi game trên một nền tảng, chứng khoán có thể không tham gia vào việc này. Tuy nhiên, nếu cá nhân mua coin/token mà giá trị gắn với lợi nhuận trong tương lai hoặc liên quan đến sự thành công của một doanh nghiệp, thì điều này có thể sẽ liên quan đến chứng khoán”.

Bộ máy điều chỉnh luật ở Canada cũng mong muốn cân bằng giữa việc nuôi dưỡng các sáng kiến đồng thời cung cấp sự bảo hộ cho các người dùng cryptocurrency.

“Chúng tôi luôn hoan nghênh các sáng kiến về công nghệ và chúng tôi nhận ra khung luật chứng khoán hiện hành chưa phù hợp lắm với các công ty fintech mới. Nhà đầu tư cũng có thể có các biện pháp dân sự với cá nhân hoặc công ty không tuân thủ luật chứng khoán,bao gồm quyền rút hỏi một giao dịch hoặc có thiệt hại nặng nề tại nơi mà giao dịch thực hiện trong trường hợp vi phạm luật chứng khoán”.

Lời tuyên bố của CSA có ý định đưa ra một lời cảnh báo sớm về ICO mà họ có thể tìm kiếm được lời khuyên đầy đủ và đảm bảo sự đồng thuận hoàn toàn. Mặc dù lời tuyên bố của CSA không chỉ rõ tác động của luật lên ICO nếu ICO không tuân thủ luật, văn bản cũng không thể hiện sự quan tâm của những nhà điều chỉnh luật vào dự án nếu không thể đưa ICO vào luật.

Video đề xuất: Rủi ro từ các dự án ICO

Xem thêm:

D.Bich -tiendientu.org

news.bitcoin – 28.8.2017

Follow Tiendientu on Telegram