Follow Tiendientu on Telegram

Căng thẳng tăng cao xung quanh phí Bitcoin, các địa chỉ không dùng để giao dịch và Spam

Satoshi Nakatomoon 09/03/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Phí Bitcoin đã và đang tăng nhanh chóng chỉ trong năm ngoái và những tháng gần đây. Mức phí đã tăng đến hơn 1$ trong vài trường hợp giao dịch thông thường, và vẫn không bảo đảm về việc xác nhận nhanh nhất. Theo quan sát, trong tuần này ghi nhận trên Reddit gần như khoảng 55.2% địa chỉ không có đủ quỹ để bảo đảm cho các khoản phí thông thường.
 

Liệu việc tăng phí có tạo ra nhiều địa chỉ không dùng để giao dịch?

Phí giao địch Bitcoin đã tăng nhanh trong vòng 2 tháng vừa qua
Theo báo cáo tháng trước của Bitcoin.com, mức phí đã tăng khoảng hơn 1200% kể từ năm 2015. Đối với nhiều người ủng hộ Bitcoin, phí thị trường hiện tại đang tăng quá nhanh, làm cho các giao dịch thông thường trở nên khó khăn. Trong vòng 6 tháng trước, phí giao dịch đã tăng theo cấp số lũy thừa, và việc tăng phí này có vẻ như không có dấu hiệu chậm lại.Thị trường phí giao dịch và thời gian xác nhận lâu đã làm tăng áp lực trong việc tranh cãi về độ rộng của các block. Một số người tin rằng việc tăng phí và 100$ mỗi giao dịch là chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu ví điện tử chỉ có số ít Bitcoin và không thể trả phí, chúng sẽ trở thành các giao dịch hầu như không xác minh được. 1 Redditor cho biết số lượng các địa chỉ nhỏ không thể xác minh lớn hơn tưởng tượng và có thể đáng giá khoảng vài triệu USD Bitcoin không xác minh.

“Nếu 1 địa chỉ có 10 Unspent Transaction Outputs (UTXOs) (Đầu ra giao dịch chưa được dùng đến) và mỗi đơn vị có khoảng 10,000 satoshi, thì số dư của mỗi địa chỉ là 0.001 BTC. Mới nhìn thì dường như đây là 1 số dư có thể chi trả nhưng trong thực tế, không phải bởi vì đưa 10 Input làm cho giao dịch quá lớn để xác nhận với mức phí thấp hơn 0.001 BTC. Và 1 số địa chỉ với số dư lớn sẽ có vài UTXOs không dùng để chi trả, vậy nên số dư có thể chi trả sẽ thấp hơn thực tế”.

Những tranh cãi trong cộng đồng đã tạo ra rất nhiều các ý kiến khác nhau về vấn đề thang đo tốt nhất cho Bitcoin. 1 người dùng đã kích hoạt soft fork (UASF) đã thảo luận về việc kích hoạt Segwit, và 1 số thành viên trong ngành công nghiệp này tin rằng tiến trình này có thể gây tranh cãi. Bitcoin Unlimited (BU) đã và đang dành được tốc độ hashrate khiến người ta tin rằng đây là các tốt nhất để thực hiện. Trung tâm đào bitcoin lớn Antpool gần đây đã đào các block với sự hỗ trợ của BU.Có rất nhiều tranh cãi liên quan đến việc bạn có thể và không thể sử dụng Bitcoin để làm gì, như mua cà phê hay những loại giao dịch nhỏ khác. Chỉ mới gần đây 1 thông báo đã được ban hành bởi tổ chức bỏ phiếu bầu – nơi đã giải thích về các bài kiểm tra áp lực trên Bitcoin Blockchain và ngày 6 tháng 3. Thông báo của Reddit cho biết, “Khoảng 1 triệu phiếu bầu mỗi phút sẽ dành cho Bitcoin Blockchain trong tổng 1.5 tỉ phiếu bầu trong vòng 24 giờ. Điều này đã diễn ra với khoảng 11,000 giao dịch mỗi 24 giờ đồng nghĩa với khoảng 4% năng suất của Bitcoin. Điều này có thể sẽ gây ra việc tăng thời gian xác nhận và/hoặc phí giao dịch”.

Đề tài này đã gây ra tranh cãi ngay lập tức về vấn đề liệu mọi người có “quyền sử dụng mạng lưới theo các của mình”. Nhà phát triển Bitcoin Lukejr lo lắng về bài kiểm tra áp lực tấn công “Spam” và nhấn mạnh ý kiến của ông rằng hành động này nên bị áp vào khung phạm pháp. Sự thật là Lukejr nhấn mạnh rằng ông đã thuật lại vấn đề này với cơ quan tội phạm mạng Australian.

“Chúng ta sẽ xem”, nhà phát triển Bitocin Lukejr giải thích: “Dường như tất cả sẽ đặt dưới quản lý của luật từ cơ quan an ninh mạng (đây là xâm phạm DoS), không phải luật spam. Tôi đã từng thuật lại ý kiến của mọi người đến cơ quan An ninh mạng Australia. Tin tường rằng, họ sẽ có những động thái dừng các hành động gây hại trước khi thật sự bị tấn công.”

Vào
ngày 7/3, công ty Bitpay chuyên về quá trình thanh toán Bitcoin  đã
phát hiện về phí giao dịch trả cho người đào đã và đang tăng

Việc tăng phí giao dịch và quan ngại về ‘Spam’ nên được chú trọng

Một số hy vọng rằng các tranh luận sẽ dẫn đến sự thỏa hiệp ở cả 2 bên, nhưng có rất nhiều ý kiến về cách đo lường tiến trình. Nhiều bất đồng về việc bạn có thể dùng Bitcoin để làm gì và các sự phân hóa liên quan đến tăng phí Bitcoin. Điều rõ ràng ở đây là rất nhiều người không vui với mức phí cao và thời gian ngắn, một số tin rằng việc này sẽ cản trở sự phát triển của Bitcoin. Nếu có 1 số lượng địa chỉ không được dùng đến và nhiều quy định về cách sử dụng tiền mã hóa thì vấn đề này sẽ được giải quyết nhanh chóng.| Mua bán Bitcoin uy tín, nhanh chóng – tiendientu.org

[news.bitcoin – 9.3.2017]
Tia – tiendientu.org
Follow Tiendientu on Telegram