Follow Tiendientu on Telegram

Chính phủ Mỹ tổ chức sự kiện Công nghệ Mới và Dữ liệu Mở vào 8.9

Quyết Huỳnh 27/08/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Nếu bạn đã từng nghĩ về công nghệ Blockchain có thể giúp chính phủ Mỹ làm được những gì trong công việc quản lí. Bạn có thể ngạc nhiên khi biết một cơ quan của chính phủ Mỹ cũng đang xem xét để tìm câu trả lời về câu hỏi này.

Sự kiện “Emerging Citizen Technology” do Tổ chức Dịch vụ Tổng hợp Mỹ (GSA) sẽ tổ chức hội thảo hợp tác được gọi là Công nghệ Mới và Dữ liệu Mở vào ngày 8.9.2017. Sự kiện này tổ chức nhằm thu hút các doanh nghiệp Mỹ, các nhà quản lý liên bang, các nhóm và các nhà nghiên cứu. Đây là một trong những bước đột phá quan trọng nhất của chính phủ Mỹ đối với các công nghệ mới, bao gồm Blockchain.

Chương trình Công nghệ Mới do Justin Herman của GSA đưa ra:

“dữ liệu mở và các công nghệ mới – bao gồm trí thông minh nhân tạo và sổ cái phân tán, chẳng hạn như Blockchain – có tiềm năng to lớn để biến đổi các dịch vụ công đang bị kìm hãm bởi hệ thống quan liêu và cơ sơ ̉ hạ tầng CNTT lỗi thời. Chúng tôi mở ra những ý tưởng táo bạo, mới mẻ về trách nhiệm giải trình từ chính phủ, sự minh bạch và sự tham gia của công dân”.

Justin Herman của GSA

Sự kiện khuyến khích các thành viên tham gia hội thảo soạn thảo các đề xuất nổi bật trong các trường hợp sử dụng cho công nghệ trí tuệ nhân tạo và công nghệ Blockchain, để tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm, sự tham gia và đổi mới công nghệ của chính phủ liên bang Mỹ.

Các đề xuất có thể được đưa vào Kế hoạch hành động Quốc gia lần thứ 4 của Chính phủ Mở, Đệ trình lên Open Partnership Partnership. OGP là một sáng kiến đa quốc gia bao gồm 75 quốc gia thông qua Tuyên bố của Chính phủ Mở và nhằm “đảm bảo cam kết cụ thể từ các chính phủ, với mục đích tăng cường minh bạch, trao quyền cho công dân, chống tham nhũng và khai thác các công nghệ mới để tăng cường quản trị”.

Video đề xuất: Tìm hiểu về Blockchain

Xem thêm:

Nicholas – tiendientu.org

ethnews – 25.8.2017

Follow Tiendientu on Telegram