Follow Tiendientu on Telegram

Chuyển phát bưu kiện trên nền tảng Blockchain Ethereum

Satoshi Nakatomoon 11/06/2017

Follow Tiendientu on Telegram
Một nguyên mẫu dịch vụ bưu kiện đã được phát triển trên cơ sở Blockchain Ethereum như là kết quả của sự cộng tác giữa đội tại Streamr và PassLfix CTO Frederic Vedrunes, đã gặp nhau tại EDCON 2017.
Tầm nhìn của Vedrunes là tận dụng lợi ích của người dùng có smartphone và trong các khu vực có lưu lượng truy cập cao, những người này có thể phục vụ người nhận bưu kiện tốt hơn hệ thống bưu chính TW. Bằng cách tận dụng khoản tiền gửi an toàn do người chuyển phát, những người không có được sự tin tưởng vào một công ty chuyển phát bưu kiện truyền thống, chẳng hạn như Fedex. Với các hợp đồng mã phân tán thực thi (EDCCs) giúp xây dựng sự tin tưởng và phát hành các sản phẩm cung cấp giá trị cho người tiêu dùng trong khi đảm bảo người chuyển phát nhanh có sự đầu tư riêng.
Nếu vấn đề xảy ra trong quá trình giao hàng, người chuyển phát nhanh có tùy chọn thả các bưu kiện tới hộp thư đã được chỉ định có trang bị các EDCC nối tiếp có thể được ghi nhận. Sau đó, khoản tiền gửi của người chuyển phát nhanh được trả lại sau khi trừ đi các khoản phí áp dụng. Tại thời điểm này, hộp thư sẽ tự gửi một khoản tiền gửi thay cho người chuyển phát nhanh, được trả lại khi gói hàng được lấy ra.
Bên gửi sử dụng GUI (giao diện người dùng đồ họa) để nhập các vị trí xuất hàng và đích đến, cũng như đặt các thông số như thời gian giao hàng mong muốn. Khi người chuyển phát nhanh đến nơi, họ xác nhận nội dung của gói hàng từ ảnh do người gửi từ GUI. Tại chỗ, người chuyển phát nhanh thêm bộ cảm biến IoT (Internet of things) vào bưu kiện và đóng dấu bằng nhãn giả.
Trong quá trình vận chuyển, bộ cảm biến IoT tương tác với nền tảng Streamr thông qua đường truyền Bluetooth tới một ứng dụng trên smartphone không dây, do dữ liệu đo từ xa quá nhiều đối với EDCCs trên Blockchain để xử lý. Một khi thông tin bao gồm nhiệt độ, GPS, tốc độ và độ cao được biên soạn, ứng dụng Android Ethereum tương tác với Blockchain. Trên ứng dụng Streamr, các hình ảnh hóa từ các số liệu thu thập được bởi cảm biến IoT có sẵn cho người gửi, người chuyển phát nhanh và người nhận. Các EDCC,  giữ thanh toán trong suốt thời gian vận chuyển, cung cấp bảo mật cho cả người gửi và người nhận; các EDCC sẽ chỉ phát hành thanh toán và sự an toàn của tiền gửi khi người nhận chấp nhận việc cung cấp trong ứng dụng Android.
Một hệ thống danh tiếng được liên kết với bảo hiểm tiền gửi. Mã  PASS được sử dụng làm đơn vị tiền tệ để thanh toán tiền gửi bằng chuyển phát nhanh hoặc hộp thư bưu điện công cộng. Người chuyển phát sẽ chỉ có thể chuyển các gói hàng có giá nhập thấp hơn Token PASS mà họ có thể bị mất trong trường hợp giao hàng xấu. Nếu gói hàng đến đúng thời hạn và trong điều kiện tốt, EDCCs sẽ đưa toàn bộ tiền gửi trở lại cho người chuyển phát nhanh nhưng trong điều kiện EDCC có thể làm giảm sự trở lại của tiền gửi Token PASS nếu bưu kiện tới muộn hoặc quá nóng. Nếu gói hàng bị mất hoặc không được giao, người chuyển phát nhanh có thể bị mất tiền đặt cọc. Hệ thống này sẽ cho phép người dùng mới đánh giá được uy tín của người chuyển phát.
Hai trường hợp tranh chấp đã được thừa nhận và các giải pháp được cung cấp:
. Trong trường hợp đầu, người nhận không muốn hoặc không thể lấy bưu kiện. Trong trường hợp như vậy, người chuyển phát phải trả lại bưu kiện tới hộp thư công cộng gần nhất để gửi cho bên ‘hòa giải viên DAO’ để đánh giá liệu các điều kiện giao hàng đã được đáp ứng hay không. Sau khi được hoà giải viên chấp thuận, khoản tiền gửi của người gửi tiền được hoàn trả và hộp thư của người gửi khoản tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả lại khi người chuyển phát thu hồi gói hàng.
. Các trường hợp khác bao gồm một bưu kiện bị hư hỏng, trong đó PassLfix đưa ra lời giải thích trên trang web của mình:

“Đối với các tranh chấp trong hoặc sau khi bàn giao, khoản tiền gửi sẽ được chuyển lại cho dịch vụ chuyển phát nhưng có thể có ảnh hưởng đến sự đánh giá của người sử dụng và cũng ảnh hưởng đến cả danh tiếng của dịch vụ.Vì lý do này, một dịch vụ chuyển phát có uy tín nên bồi thường cho người sử dụng”.

Nếu người chuyển phát nhanh không gửi bưu kiện, khoản tiền gửi PASS của họ sẽ được chuyển cho bên gửi.
Hệ thống phân phối mới có thể là sự lựa chọn tốt hơn cho người tiêu dùng. Khi sử dụng dịch vụ bưu chính truyền thống, khi người gửi thanh toán thì không có cách nào để trích xuất giá trị từ dịch vụ trong trường hợp giao hàng muộn. Với khả năng giảm tiền gửi PASS đang giảm dần do thiếu thời gian, hệ thống khuyến khích tính trung thực mà ngành công nghiệp này hiện tại không thực hiện được.
Xem thêm:

Ethereum: mùa đông đang tới
Nhà sáng lập Ethereum Vitalik Buterin gặp gỡ Tổng thống Nga
Giá trị của Ethereum có thể vượt Bitcoin vào cuối năm 2018

HeoQ – tiendientu.org 
ethnews – 11.6.2017

Video tham khảo
 

Follow Tiendientu on Telegram