Follow Tiendientu on Telegram

Cơ quan giám sát của EU: “Còn quá sớm để có quy định Blockchain”

Satoshi Nakatomoon 09/02/2017

Follow Tiendientu on TelegramCơ quan Chứng khoán và Thị trường châu Âu (ESMA) cho biết trong một báo cáo ngày hôm nay rằng quy định pháp lý đối với công nghệ Blockchain vào  “giai đoạn đầu” là “còn non”. Hơn nữa, ESMA xét thấy “không chắc chắn” khi công nghệ Blockchain có thể đánh bại cơ sở hạ tầng thị trường tài chính như Trung tâm lưu trữ Chứng khoán (CSDs) và các bên đối tác Trung ương (CCP).

ESMA, giám đốc cơ quan giám sát và điều chỉnh chứng khoán châu Âu đã tuyên bố trong một báo cáo mới rằng khung pháp lý hiện hành có hiệu lực không gây trở ngại cho việc áp dụng và phát triển công nghệ Blockchain hoặc sổ kế toán phân phối trong thời điểm ngắn hạn.

Chính quyền đã bắt đầu chú ý vào sự đổi mới đầu 2013 sau khi Bitcoin trên công nghệ Blockchain như là một hình thức thanh toán.

Không lâu trước khi trụ sở ESMA tại Paris giúp đỡ thành lập một “lực lượng đặc biệt” để nghiên cứu công nghệ sổ kế toán phân phối và  nhóm này cũng chứng kiến sự tham gia của Ngân Hàng Trung Ương châu Âu và ủy ban Châu Âu.

Hôm nay, cơ quan quản lý chứng khoán châu Âu đã công bố một báo cáo tham khảo từ công chúng. Báo cáo thừa nhận những lợi ích của việc áp dụng Blockchain, đáng chú ý thêm rằng các ứng dụng Blockchain vẫn còn ở giai đoạn non trẻ và như vậy thì không yêu cầu quy định với ứng dụng này.

Cụ thể hơn nữa, một đoạn trích từ báo cáo cho hay:
“Ở giai đoạn này, ESMA tin rằng còn quá sớm để đánh giá đầy đủ những thay đổi mà công nghệ này có thể mang lại và đáp ứng quy định mà cần thiết và cho rằng công nghệ này vẫn đang phát triển và ứng dụng thực tế còn hạn chế cả về số lượng và phạm vi.”

Không có con đường nào dễ dàng

Không giống như một số sáng kiến công nghệ tài chính trên toàn thế giới – ví dụ đáng chú ý như Thụy Sĩ và Indonesia đã khuyến khích phát triển Blockchain với các quy định – ESMA cho biết thêm sự hiện diện của công nghệ Blockchainkhông giải phóng người sử dụng từ việc tuân thủ với các khuôn khổ pháp lý hiện nay và cung cấp biện pháp bảo vệ quan trọng cho các hoạt động của thị trường tài chính “.

‘Không chắc’ để loại bỏ các thực thể tập trung.

Thật kỳ lạ, ESMA cũng khẳng định rằng họ không nhìn thấy công nghệ Blockchain thông qua khái niệm cốt lõi cơ bản của phân cấp và không hề đe dọa cho cơ sở hạ tầng thị trường tài chính trung ương.

Một bản tóm tắt từ các tiểu bang báo cáo:
ESMA thấy khó cho DLT loại bỏ sự cần thiết cho cơ sở hạ tầng thị trường tài chính, chẳng hạn như Trung tâm lưu trữ Chứng khoán (CSDs) và các bên đối tác Trung ương (CCP).

Tuy nhiên, các cơ quan giám sát nói rằng họ “nhận ra” rằng công nghệ Blockchain có thể đưa ra một số quy trình truyền thống để dự phòng, hoặc ảnh hưởng và “thay đổi vai trò của một số trung gian xuyên suốt thời gian“.

ESMA cho biết thêm rằng sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến trong không gian công nghệ tài chính để đánh giá xem công nghệ Blockchain có cần quy định hay không.

Kêu gọi các biện pháp phòng ngừa.

Tại một cuộc họp gần đây ở London, với tên gọi “Công nghệ Blockchain: Tương lai cho các dịch vụ tài chính”, nhà phân tích rủi ro cao cấp tại ESMA Patrick Armstrong nói về ba phương pháp tiếp cận khác nhau mà các cơ quan giám sát có thể thực hiện khi nói đến sự đổi mới.

Đầu tiên, anh tiết lộ là một lệnh cấm hoàn toàn công nghệ Blockchain.

Thứ hai là một cách tiếp cận “chờ và xem” mà ngày nay đã được thực hiện và cuối cùnglà một cách tiếp cận quản lý mà chính quyền hiện nay cho biết sẽ tiếp tục đánh giá.


| Mua bán Bitcoin uy tín, nhanh chóng – tiendientu.org

[cryptocoinsnews – 9.2.2017]

ThuyDo – tiendientu.org

Follow Tiendientu on Telegram