Follow Tiendientu on Telegram

CoinTree cập nhật phí giao dịch Bitcoin và niêm yết nhiều Altcoin

Satoshi Nakatomoon 06/06/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Sàn giao dịch crypto CoinTree ở Australia công bố hôm nay 5.6.2017 sẽ niêm yết giao dịch nhiều Altcoin mới cộng với tính toán nhằm cải thiện lại phí giao dịch BTC để đảm bảo giao dịch thực hiện nhanh chóng trên mạng lưới Bitcoin. Gần đây, phí dịch vụ Bitcoin đã tăng lên và những thay đổi ngày nay sẽ giúp xác nhận giao dịch trên mạng Bitcoin nhanh như thường lệ.

. Mạng lưới Bitcoin đã được nhìn thấy sự nặng nề có thể dự đoán ở thời gian gần đây. Do đó CoinTree tính toán để phát hành ngay lập tức giúp người dùng chuyển khoản với mức phí thấp hơn. CoinTree sẽ theo dõi việc này trong vài tuần tới để đảm bảo việc chuyển coin đáp ứng được sự cân bằng đúng về phí rẻ và thời gian xác nhận nhanh. Xin lưu ý, phí network Bitcoin không phải là khoản phí mà CoinTree nhận được. (CoinTree sẽ điều chỉnh mức phí của mình khi phí giao dịch trên mạng lưới Bitcoin tăng).
 
. Thêm một nút để nhanh chóng gửi Bitcoin đi, tiết kiệm thời gian từ việc phải tự tính toán phí.
Trong những tuần qua, sàn giao dịch đã thực hiện những thay đổi khác bằng cách tăng số tiền mua Bitcoin tối thiểu và cũng tăng phí CoinTree lên 1%.
Bên cạnh đó cũng đã công bố bổ sung Altcoin mới như đã đề cập, các chi tiết có thể được tìm thấy dưới đây:
Thêm: Aragon, GameCredits, Gnosis, Matchpool, Komodo, iExec, Swarm City, TokenCard, WeTrust, Wings.
Loại bỏ: BitCrystals, BitcoinDark, Emercoin, Factoids, Lisk, Maidsafe, Omni, Nubits, Shadowcash, Siacoin, StorjX, Steem, Tether, Counterparty.
Xem thêm:
Jack – tiendientu.org – 6.6.2017
Follow Tiendientu on Telegram