Follow Tiendientu on Telegram

Công ty kinh doanh tài sàn số Octagon Strategy ra mắt kinh doanh Ripple

Satoshi Nakatomoon 19/05/2017

Follow Tiendientu on Telegram
Công ty Octagon Strategy – chuyên về kinh doanh hàng hóa và tài sản số tại Hồng Kông ra thông báo ngày 19.5.2017, bắt đầu kinh doanh Ripple (XRP). Thông báo được đưa ra thông qua các phương tiện truyền thông của công ty.
Vào tháng 4.2017, công ty bắt đầu kinh doanh Ethereum (ETH).
Ripple được đánh giá cao có khả năng chống lại Bitcoin trong vài tuần gần đây, theo biểu đồ BTC/XRP dưới:
Công ty sẽ có thông báo chính thức về kế hoạch và các thiết lập XRP trong thời gian tới.
Jack – tiendientu.org – 19.5.2017


Video tham khảo

Follow Tiendientu on Telegram