Follow Tiendientu on Telegram

Công ty y tế Mexico áp dụng blockchain cho chứng chỉ kiểm tra covid

An Manu 18/10/2021

Follow Tiendientu on Telegram

MDS Mexico sẽ sử dụng công nghệ blockchain để xác minh tính xác thực của kết quả kiểm tra coronavirus nhanh chóng của người dân.

Công ty y tế Mexico áp dụng blockchain cho chứng chỉ kiểm tra covid

Công ty dịch vụ y tế MDS Mexico đã tung ra dịch vụ thử nghiệm nhanh covid-19 sử dụng công nghệ blockchain để xác minh kết quả.

Theo một báo cáo ngày 17 tháng 10 từ hãng truyền thông địa phương iProUP news, MDS Mexico đã ra mắt một nền tảng kỹ thuật số cho phép bệnh nhân của mình truy cập các kết quả được cập nhật theo thời gian thực. Kết quả cũng được phân phối thực tế, có mã QR có thể được quét để xác minh kết quả và truy cập lịch sử tiêm chủng của bệnh nhân trên blockchain của MDS Mexico.

MDS tuyên bố rằng họ đã áp dụng blockchain để bảo vệ kết quả của các xét nghiệm lâm sàng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của bệnh nhân và ngăn chặn việc làm sai lệch kết quả xét nghiệm covid. Trang web của MDS cho biết:

“Để tránh làm sai lệch kết quả âm tính, chúng tôi đã bắt đầu chứng nhận các bài kiểm tra phát hiện SARS-CoV-2 bằng công nghệ blockchain và chữ ký mật mã, giúp bảo vệ thông tin trong một Mã QR duy nhất, bất biến và không thể thay đổi có thể được xác minh trên toàn thế giới.”

Kết quả kiểm tra được tải lên blockchain của MDS cũng bao gồm chữ ký mật mã từ bác sĩ đã xác minh kết quả của bài kiểm tra.

MDS không phải là tổ chức đầu tiên ở Mexico áp dụng blockchain cho kết quả kiểm tra mã hóa số hóa, với việc Phòng Thương mại Quốc gia Mexico (CANACO) đã công bố một sáng kiến ​​được nhà nước hậu thuẫn để số hóa hộ chiếu tiêm chủng với sự hợp tác của công ty công nghệ blockchain tư nhân Xertify vào tháng 4.

Vào tháng 8, các đại diện ngành công nghiệp blockchain ở Úc cũng đã thúc đẩy việc giới thiệu cơ sở đăng ký vắc xin dựa trên blockchain để ngăn chặn sự gia tăng của hộ chiếu vắc xin COVID-19 giả mạo trên mạng.

Follow Tiendientu on Telegram