Follow Tiendientu on Telegram

Điều gì sẽ xảy ra với người sử dụng ví hardware Ledger trong trường hợp Bitcoin Fork

Satoshi Nakatomoon 23/03/2017

Follow Tiendientu on Telegram


Ngày càng nhiều dấu hiệu chứng tỏ một Bitcoin HardFork sẽ xảy ra. Công ty ví Hardware Ledger cung cấp một số hướng dẫn và thông tin tới khách hàng của Ledger.

Trước hết, điều quan trọng là hiểu người sử hữu ví hardware kiểm soát khóa riêng của họ. Bất cứ điều gì xảy ra, bạn cũng không cần di chuyển tài sản trước một Fork, và cũng không có nguy cơ mất quyền truy cập vào coin của bạn.

Bây giờ, việc xuất khóa cá nhân không phải là ý tưởng tốt ( chủ yếu vì nó gây ra không an toàn) và nên sử dụng nó như một phương án cuối cùng. Công ty Ledger cam kết cung cấp những trãi nghiệm tốt nhất cho người dùng của mình và do đó sẽ cung cấp tất cả các công cụ cần thiết để bạn truy cập vào Bitcoin của bạn ở cả 2 phía BTC và BTU trong trường hợp một Fork xảy ra.

Nếu Bitcoin Unlimited được Fork từ Bitcoin Core ( phiên bản hiện tại của Bitcoin), nó sẽ tạo ra một cú sốc lớn cho ngành công nghiệp Bitcoin và chia tách thành 2 đồng coin khác nhau. Mỗi người dùng Ledger sẽ sử hữu đồng tiền của mình theo một nhánh mới. Ví dụ nếu bạn có 5 BTC – C, thì bạn cũng có quyền kiểm soát 5 BTC – U. Nếu một cơ chế không phát lại được tích hợp đúng, việc bạn sử dụng 5 BTC -C sẽ không ảnh hưởng tới BTC – U và cả 2 đồng coin sẽ cùng tồn tại.

Có nhiều chuỗi chứng minh được sự khả thi trong thời gian dài, Ledger se cập nhật app Ledger Wallet Bitcoin Chrome để thêm vào một chuyển đổi BTC-C/BTC-U ( giống như cách ứng dụng app Ethereum Chrome trong quá trình chuyển đổi ETH/ETC). Sau đó, người dùng có thể quản lý độc lập các đồng tiền BTC-C và BTC-U mà không cần xuất khóa cá nhân ra.

Thông báo quan trọng

Nếu cơ chế không phát lại không được phát triển, hay nếu giao dịch trên nhiều chuỗi kết thúc tạo ra hành vi không xác định, Ledger sẽ không cung cấp bất kỳ công cụ chính để truy cập chuỗi mới.
Vì một Hardfork có thể diễn ra lâu và để tránh tình huống xấu cho người dùng, Ledger sẽ cung cấp các công cụ hỗ trợ BTC -U trong tình huống chuỗi mới có sự ổn định tối thiểu.
Trong trường hợp đại đa số đồng ý về một chuỗi khác, chúng tôi sẽ hoàn trả quyền truy cập vào một chuỗi duy nhất – giữ nguyên tên Bitcoin.
Đối với những người sử dụng ( được ưu tiên hàng đầu ), thì Ledger sẽ cung cấp những công cụ cơ bản để sớm truy cập vào các ký kết giao dịch từ thiết bị trên bất kỳ chuỗi nào. Những ví của bên thứ 3 đã được hỗ trợ bởi thiết bị Ledger cũng có thể cung cấp các giải pháp độc lập.Thông báo từ trang chính của https://blog.ledger.co


Jack – tiendientu.org – 23.3.2017
Follow Tiendientu on Telegram