Follow Tiendientu on Telegram

Đào Bitcoin (mining Bitcoin)

Độ khó đào Bitcoin vừa thực hiện điều chỉnh tăng lớn nhất kể từ năm 2018

Tris 17/06/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Độ khó đào Bitcoin – số liệu thể hiện sự khó dễ của các thợ đào trong việc tạo khối giao dịch mới trên mạng lưới, đã tăng gần 15% vào hôm nay. Đây là lần tăng cao nhất của độ khó đào Bitcoin, kể từ tháng Một năm 2018. 

do-kho-dao-bitcoin-vua-trai-qua-dieu-chinh-tang-lon-nhat-ke-tu-nam-2018

Hôm nay, Bitcoin đã ghi nhận mức điều chỉnh độ khó đào tăng lớn nhất là + 15% kể từ tháng Một năm 2018. Hai lần điều chỉnh gần nhất thấp hơn là -9,29% và -6%, đều diễn ra sau Bitcoin Halving.

Thay đổi lớn này xuất hiện tại khối có chiều cao 635,040. Đây cũng là lần điều chỉnh tăng lớn nhất sau lần điều chỉnh giảm lớn thứ hai trong lịch sử, vừa xảy ra vào hai tháng trước. Ngày 26 tháng 3, mạng lưới Bitcoin đã điều chỉnh độ khó giảm gần 16%.

Sau Bitcoin Halving vào tháng Năm, hash rate Bitcoin đã giảm hơn 40%, thời gian để tìm một khối mới trên mạng lưới tăng lên đến 14 phút, đã khiến độ khố đào được điều chỉnh giảm xuống.

Tuy nhiên, trong tuần đầu tiên của tháng Sáu, hash rate đã hồi phục theo điều chỉnh giảm độ khó. Giờ đây, thời gian tìm khối mới giảm xuống khoảng 7 phút.

Hiện tại, mạng lưới đang tự điều chỉnh để cân bằng hoạt động. Với sự xuất hiện của nhiều loại máy đào mới trên thị trường, mùa mưa đang đạt đỉnh tại Trung Quốc, và những thợ đào kém hiệu quả đang bị đào thải, thì điều chỉnh độ khó đào sẽ khiến cho việc đào Bitcoin trở nên ít dễ dàng hơn.

Giá BTC hiện tại:

Follow Tiendientu on Telegram