Follow Tiendientu on Telegram

Dự án LCoin phát triển trên nền tảng Litecoin

Satoshi Nakatomoon 19/06/2017

Follow Tiendientu on Telegram
Rất nhiều người đam mê cryptocurrency có thể quen thuộc với dự án BCoin. Dự án là một fullnode Bitcoin thực hiện chủ yếu tập trung vào các miner, các ví, và các nhà cung cấp dịch vụ sàn trao đổi. Nhiều công ty trong không gian Bitcoin sử dụng nút B, là một giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu. Giờ đây, nhóm BCoin đã thành công trong việc tạo ra một phiên bản Litecoin, với tên gọi LCoin.

LCoin sẽ làm Litecoin trở nên hữu ích và dễ truy cập

Hệ sinh thái Bitcoin đang phát triển mạnh vì có nhiều nhà cung cấp dịch vụ chấp nhận giải pháp này. Trái với nhiều suy nghĩ, không phải tất cả các dịch vụ này đều chạy một fullnode Bitcoin như hầu hết người dùng thông thường. Thay vào đó, họ sử dụng các giải pháp phức tạp hơn như việc thực hiện BCoin. Đây là cách miễn phí và thuận tiện để Bitcoin có thể truy cập và sử dụng từ nhiều người.
Mục tiêu chính của BCoin là cho phép các khoản thanh toán Bitcoin cho những cá nhân hay tổ chức muốn tích hợp. Rất nhiều công ty trong hệ sinh thái Bitcoin sử dụng BCoin như Purse, BitWala và Bixin, với tích hợp này cho phép các công ty phát triển mạnh như là một phần của hệ sinh thái Bitcoin. BCoin tối ưu hóa API để tương tác với các ứng dụng khác nhau của mạng lưới Bitcoin.
Tuy nhiên BCoin bị giới hạn trong việc thanh toán Bitcoin trên nền tảng và dịch vụ. Các loại coin phổ biến khác cũng có thể thực hiện một tính năng tương tự và nhóm nghiên cứu của BCoin đã và đang phát triển một giải pháp tương tự cho Litecoin, với tên gọi LCoin. Do đó, các nhà cung cấp dịch vụ trên thế giới có thể dễ dàng tích hợp các khoản thanh toán Litecoin nhưng số lượng nhà cung cấp dịch vụ còn ít. LCoin sẽ cải thiện tình trạng trong những tháng tới.
Xem thêm:

Jack – tiendientu.org

altcointoday – 19.6.2017
Follow Tiendientu on Telegram