Follow Tiendientu on Telegram

Dự đoán Litecoin ngày 23.8: Xuất hiện mức hỗ trợ với mục tiêu 50 USD

Quyết Huỳnh 23/08/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Ngày thứ 3, sau khi trải qua áp lực bán ra vào phiên giao dịch, bây giờ Litecoin đã tìm thấy mức hỗ trợ và tiếp tục tăng.

Một mức hỗ trợ lớn nằm ở mức 44,5 USD khi Litecoin có xu hướng tăng theo chart giờ. Với nền tảng ổn định, áp lực tăng giá đã tiếp tục thúc đẩy giá tiếp tục tăng. Trong trường hợp đó, nếu Litecoin vượt qua mức kháng cự của thời điểm này 47,27 USD thì  sẽ tiếp tục đạt 48,5 USD và có lẽ là tiếp theo sẽ là mức kháng cự 50 USD.

Theo trading view

Trong trường hợp có tín hiệu tích cực xảy ra, cặp LTC/USD sẽ phá vỡ mức kháng cự đã đề cập, Litecoin sẽ trở thành một “sự kiện mua và nắm giữ dài hạn”. Trong một số trường hợp, không có vẻ như Litecoin sẽ giảm và phá vỡ mức hỗ trợ  – xuống dưới dưới mốc 43 USD, do đó không có lý do để hoảng sợ hoặc bán ngay bây giờ.

Theo coinmarketcap

Theo Coinmarketcap, trong thời điểm chính xác trong bài viết – Litecoin đang giao dịch ở mức 47,46 USD với tín hiệu sẽ tăng, với mức tăng 3,22% trong 24 giờ qua và có nhiều chỉ số tích cực sẽ vượt qua mức 50 USD.

Follow Tiendientu on Telegram