Follow Tiendientu on Telegram

Dự đoán những trường hợp sẽ xảy ra khi mở rộng Bitcoin

Quyết Huỳnh 21/07/2017

Follow Tiendientu on Telegram

 

Dưới đây là sơ đồ biểu đồ chi tiết xu hướng của các kết quả có thể xảy ra đối với các đề xuất mở rộng sắp tới. Chúng tôi hy vọng sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn về những gì sắp xảy ra với Bitcoin một cách cụ thể.

Một biểu đồ hình ảnh mô tả các kết quả có thể xảy ra từ các đề xuất Bitcoin có thể được thực hiện
Trong vài tuần tới, mạng Bitcoin sẽ có thể thấy một số đề xuất về quy mô được thực hiện cho giao thức và đối tượng có thể gây nhầm lẫn. Hiện nay có nhiều kịch bản giữa 3 kế hoạch có thể UASF, Segwit2x và UAHF.

Chúng tôi sẽ cung cấp một cái nhìn trực quan về các kết quả có thể xảy ra của Segwit2x, UASF, UAHF. Tất cả các đề xuất cải thiện Bitcoin (BIP) liên quan, thời gian báo hiệu, và thời gian của ngày và yêu cầu.


Rất nhiều hỗ trợ trực tiếp từ ‘Hiệp định New York’

Hiện tại, có rất nhiều hỗ trợ cho BIP91 với ý định kích hoạt Segreged Witness (Segwit Witness) như là một phần của lộ trình “Hợp đồng New York” (NYA). Tại thời điểm viết bài, có thể thấy từ biểu đồ dưới đây, hỗ trợ BIP91 khoảng 80,5% và đề xuất cần duy trì 80% để khóa Segwit trên 336 Block. Sau khi khóa thành công trong giai đoạn khác 336 Block đã phải vượt qua để thành công kích hoạt Segwit. Sau khi kích hoạt Segwit, những người tham gia NYA đã đồng ý thực hiện một HardFork 2MB được đề xuất sẽ diễn ra sau 3 tháng từ khi kích hoạt Segwit.


User –Activated Forks và thông báo kế hoạch dự phòng từ các giao dịch

Một phần khác của cuộc thảo luận là việc phân tách có thể được thực hiện vào ngày 1.8. Nếu Segwit2x không kích hoạt Segwit, thì có một khả năng cả hai user-activated forks sẽ tiến hành kế hoạch riêng vào ngày đó. Những người tham gia UASF sau đó sẽ cố gắng kích hoạt Segwit bằng cách sử dụng các node nhằm chặn các Block không phân chia và hy vọng sức mạnh hash sẽ theo hướng này. Và một kế hoạch dự phòng khác, UAHF có kế hoạch chia tách – gọi là Bitcoin ABC. Kế hoạch này sẽ loại bỏ Segwit khỏi Bitcoin và sử dụng việc điều chỉnh kích thước Block để thay thế. Hơn nữa, công ty Viabtc đã cam kết hỗ trợ Bitcoin ABC với Pool mining mới và sẽ gọi là token “Bitcoin Cash” nếu giao thức tách ra khỏi chuỗi chính.


Có nhiều sàn giao dịch đã thông báo bằng cách nào họ xử lý mạng lưới Bitcoin sau khi một Fork. Gồm sàn giao dịch như Bity, GDAX và Coinbase, 3 sàn giao dịch hàng đầu của Trung Quốc, và 14 sàn giao dịch tiền điện tử của Nhật Bản đã đưa ra những tuyên bố liên quan đến những sự kiện này. Vào ngày 1. 8, các sàn giao dịch này sẽ vô hiệu hoá các khoản tiền gửi và rút tiền, và có thể cũng sẽ ngừng giao dịch.

Ngoài các thông báo từ 19 sàn giao dịch Bitcoin toàn cầu vào ngày 19.7, thì Coinbase công bố sẽ không hỗ trợ người dùng kích hoạt UAHF (user-activated hard fork). Công ty Bitcoin ở San Francisco sẽ không chấp nhận UAHF vì “nó không tương thích với bộ quy tắc Bitcoin hiện tại và sẽ tạo ra một Blockchain riêng biệt”. Người dùng Coinbase nên rút Bitcoin từ Coinbase về trước ngày 31.7 nếu có UAHF. Tuy nhiên, nền tảng kinh doanh sẽ theo dõi tình hình của UAHF nhưng không có kế hoạch hỗ trợ bất kỳ Blockchain mới nào.

Video đề xuất:

Xem thêm:

ViDo – tiendientu.org

news.bitcoin – 21.7.2017

Follow Tiendientu on Telegram