Follow Tiendientu on Telegram

Hardfork Ethereum Classic (ETC)

Ethereum Classic (ETC) có thể lập đỉnh mới nhờ nâng cấp Phoenix

Tris 25/05/2020

tiendientu-header Còn hơn một tuần nữa Ethereum Classic sẽ tiến hành nâng cấp quan trọng – Phoenix. Dự đoán, tiền điện tử này có thể tets lại đỉnh $7,6 đã thiết lập vào đầu tháng Năm và lập đỉnh mới. 

etc phoenix

Hard fork Phoenix giúp ETC tương thích với ETH

Nâng cấp hard fork Phoenix sẽ được kích hoạt trên mainnet Ethereum Classic ở độ cao khối 10.500.839. Đây là một nâng cấp lớn khác sau nâng cấp Agharta vào tháng Một vừa qua. Thời điểm hard fork phụ thuộc vào tốc độ tạo khối của blockchain Ethereum. Hiện tại, theo khả năng tính toán của mạng, thời điểm hard fork có thể sẽ diễn ra vào khoảng ngày 2/6/2020.

Mục tiêu chính của hard fork Phoenix là giúp ETC tương thích với nâng cấp hard fork Istanbul của Ethereum. Ngoài ra, nâng cấp còn bổ sung thêm một số chức năng EVM và opcodes. Thông qua hard fork Phoenix, ETC và ETH sẽ hoàn toàn tương đồng và tương thích về mặt công nghệ.

Lưu ý, hard fork Phoenix là bản nâng cấp công nghệ và sẽ không có coin mới được tạo ra trong hard fork này.

count-down-etc-hard-fork-phoenix

Ethereum Classic (ETC) có thể lập đỉnh mới

Có 2 yếu yếu tố quan trọng giúp nâng cao giá trị ETC khi hard fork Phoenix được tiến hành.

ETC sẽ được quảng bá trong các ứng dụng Defi

Grayscale tiếp tục tăng nắm giữ và nhận ra giá trị của ETC

Giá ETC hiện tại:

Theo Cộng đồng ETC Việt Nam

Đánh giá

WordPress › Lỗi

Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web của bạn.

Tìm hiểu thêm về gỡ lỗi trong WordPress.