Follow Tiendientu on Telegram

Ứng dụng phân quyền (phi tập trung) là gì?

phungtram 26/02/2018

Trên các website hiện nay, người dùng Internet không có quyền kiểm soát đối với dữ liệu của họ. Ethereum là ứng dụng tiên phong sử dụng blockchain như một nền tảng để tạo ra môi trường cho các nhà phát triển viết các ứng dụng, giải quyết được vấn đề giúp người dùng Internet có nhiều quyền năng hơn trong việc kiểm soát dữ liệu của mình.

Ethereum được xem là một máy tính toàn cầu bởi nhiều điểm node kết nối với nhau trên khắp thế giới. Trong đó, Dapp (Decentralized App) là một ứng phân quyền không yêu cầu có sự xuất hiện của trung gian hay bên quản lý thông tin của người dùng giống như các ứng dụng tập trung ngày nay (ví dụ Gmail hoặc Uber). Dapp kết nối người dùng và nhà cung cấp một cách trực tiếp.

Ví dụ, nếu mạng xã hội Twitter sử dụng ứng dụng phân quyền này, người dùng có thể chống lại sự kiểm duyệt. Một khi bạn đăng tải một thông điệp lên Twitter được lưu trên blockchain, nó không thể bị xóa ngay cả những người lập trình ra nó.

Đến thời điểm này, ứng dụng Dapp vẫn chưa có một định nghĩa nào rõ ràng vì đây là một khái niệm mới. Một vài đặc điểm chính của chúng là sử dụng mã nguồn mở và không có sự hiện diện của bên thứ ba trung gian.

Ba ứng dụng điển hình của Dapp

Với Ethereum công nghệ mới, những người ủng hộ Ether cảm thấy mọi thứ đều có thể được điện hóa bởi hệ thống phân quyền. Tuy nhiên, ETH chỉ mới khởi kiến 3 ứng dụng cụ thể trên Dapp.

White Paper của Ethereum chia tách ứng dụng Dapp thành ba loại: các ứng dụng tài chính, các ứng dụng có liên quan đến tài chính (nhưng cũng cần một phần khác) và ứng dụng khác như hệ thống bầu cử và quản trị.

Trong loại ứng dụng đầu tiên, người dùng có thể cần phải trao đổi Ether như là một cách để giải quyết một hợp đồng với người dùng khác, sử dụng các node máy tính phân tán của mạng để tạo điều kiện cho việc phân phối dữ liệu.

Loại thứ hai là ứng dụng kết hợp tiền với thông tin từ bên ngoài blockchain.

Ví dụ, một ứng dụng bảo hiểm mùa màng phụ thuộc vào nguồn cung cấp thông tin thời tiết bên ngoài. Nếu một người nông dân sử dụng ứng dụng này, hệ thống sẽ tự động trả phí bảo hiểm nếu có hạn hán ảnh hưởng đến công việc của ông ấy.

Để thực hiện những hợp đồng thông minh này, ứng dụng dựa vào “oracles” – một hệ quản trị dữ liệu – để cập nhật thông tin về thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, cần lưu ý là một số nhà phát triển hoài nghi rằng trường hợp sử dụng này có thể được thực hiện theo cách phân quyền.

Nếu Bitcoin có thể xóa vai trò của các cơ quan tài chính, nó có thể làm tương tự cho các công ty và các loại tổ chức khác được hay không?

Các tổ chức tự vận hành phân quyền là một trong những ý tưởng mô hình quản trị đầy tham vọng nhất của Dapp (điều này được giải thích thêm trong ‘DAO là gì?’).

DAO App có mục tiêu là hình thành nên một công ty không có vị trí lãnh đạo, các quy tắc được lập trình ngay từ đầu về cách các thành viên có thể bỏ phiếu và làm thế nào để phát hành quỹ của công ty và sau đó … để cho nó tự vận hành.

Đánh giá