Follow Tiendientu on Telegram

EU đang nhắm đến các Blockchain “không được cấp phép”

Satoshi Nakatomoon 22/03/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Gần đây EU rất chủ động trong các nổ lực để điều hành các loại tiền điện tử, trong đó bao gồm cả bitcoin. Tuần trước, Bitcoin.com có đề cập đến các kiến nghị của nghị viện châu Âu về việc sửa đổi luật chống rửa tiền Anti-Money Laundering Directive (AMLD), đối phó với vấn đề ẩn danh khi dùng tiền điện tử. Hiện tại, một kiến nghị khác đã được đưa lên nghị viện nhắm đến một lĩnh vực cụ thể của tiền điện tử, áp dụng với fintech EU, trong đó có các Blockchains “không được cấp phép”.

Rất nhiều nổ lực của EU nhằm điều hành thị trường tiền điện tử được thực hiện thông qua việc sửa đổi AMLD. Việc thực hiện các quá trình lập pháp liên quan vẫn đang trong giai đoạn bắt đầu, kiến nghị mới này tìm kiếm sự sửa đổi cho các kiến nghị hiện tại về fintech tại EU, được gọi là ‘Fintech: sự ảnh hưởng của công nghệ vào lĩnh vực tài chính trong tương lai (2016/2243(INI))’. Trong một báo cáo không chính thức gần đây, các thành viên của nghị viên Châu Âu kêu gọi ủy ban Châu Âu xem xét hàng loạt các sửa đổi có liên quan trực tiếp đến Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.

Điều tra về vai trò của Bitcoin Mixers

Trong một sửa đổi, các thành viên nghị viện đề nghị Ủy ban châu Âu tiến hành các kiểm tra liên quan đến vai trò của bitcoin mixers. Điều 257, đoạn 16:
[Nghị viện] Liên quan đến việc sử dụng các blockchain không được cấp phép trong các ứng dụng ngày càng tăng, cụ thể là Bitcoin, cho các hoạt động tội phạm, trốn thuế và rửa tiền; đề nghị Ủy ban kiểm tra vai trò của Bitcoin mixers trong quá trình này.

Kiến nghị này để nghị các điều luật sửa đổi được thực hiện theo hội nghị toàn cầu về chống rửa tiền và tiền điện tử vào tháng 1 vừa qua, sự kiện có hơn 400 các nhà điều tra tài chính tham dự, trong đó có FATF, Interpol, Europol, CEPOL và the Basel Institute on Governance.

Trong sự kiện này, những thành viên tham gia được cho biết rằng “Tất cả các nước được khuyên là cần phải có các hành đồng chống lại Digital Currencies Mixers/Tumblers”.

Sử dụng năng lượng và thuế VAT

Một số sửa đổi được kiến nghị để giải quyết các vấn đề xung quanh việc đào Bitcoin tốn “năng lượng lớn” ví dụ như điều 159 và 252
Một điều luật có viết:

[Nghị viện] lưu ý rằng một vài việc thực thi công nghệ DLT như Bitcoin Blockchain tiêu tốn rất nhiều năng lượng và tính toán cần thiết, do đó, các nghiên cứu nên được khuyến khích đề tìm ra các cách đào và kiểm chứng sử dụng năng lượng một cách hiệu quả, đặc biệt là trên các hệ thống lớn
Một số lợi ích của tiền điện tử và Blockchian cũng được thêm vào các điều luật sửa đổi từ 160 đến 162, trong đó gồm có việc cạnh tranh tiền tệ và sử dụng altcoin cho các thẻ tín dụng sử dụng năng lượng mặt trời. Nghị viện “nhấn mạnh rằng sự cạnh tranh hiện nay giữa các đồng tiền quốc gia và các đồng tiền ảo tư nhân có thể mang lại lợi ích cho sự đổi mới và ổn định giá cả”.


Fintech và các sáng kiến liên quan đến Blockchain như tiền năng lượng mặt trời cũng được nghiên cứu nhằm mục đích “sử dụng năng lượng và hành vi sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường” cũng được hoan nghênh, theo Sửa đổi 162, để “giảm chi phí môi trường cho khai thác Bitcoin và các hoạt động liên quan“.

Một sửa đổi khác liên quan đến Bitcoin việc đóng thuế bằng tiền điện tử cũng được đề nghị. Vào tháng 10 năm 2015, Toà án Tư pháp EU đã phán quyết rằng các giao dịch Bitcoin được miễn thuế giá trị gia tăng (VAT) “theo quy định liên quan đến các loại tiền tệ, tiền giấy và tiền xu được sử dụng làm hình thức đấu thầu hợp pháp“. Một thành viên của Quốc hội bổ sung sửa đổi 160 là:

 
[Quốc hội] kêu gọi các sửa đổi từ ủy ban về việc áp dụng VAT cho các thanh toán được thực hiện bằng tiền điện tử.
 
[news.bitcoin – 22.3.2017] 
 Alice – tiendientu.org
Follow Tiendientu on Telegram