Follow Tiendientu on Telegram

EU sẽ giới thiệu các quy tắc về tài sản tiền điện tử vào năm 2024

Tris 19/09/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-headerLiên Minh Châu Âu sẽ đưa ra các quy tắc mới trong vòng bốn năm để thực hiện thanh toán xuyên biên giới nhanh hơn và rẻ hơn thông qua việc sử dụng các tài sản blockchain và tiền điện tử như stablecoin, theo hai tài liệu của EU.

Ủy Ban Châu Âu sẽ đề ra chiến lược khuyến khích sử dụng nhiều hơn về tài chính kỹ thuật số vào thời điểm mà 78% các khoản thanh toán trong khu vực đồng euro là bằng tiền mặt.

EU cũng muốn chuyển đổi nhanh chóng sang thanh toán “tức thời” nói chung vì các vụ cách ly xã hội do đại dịch cho thấy vai trò ngày càng tăng của thanh toán không dùng tiền mặt.

Các tài liệu cho biết, giám đốc điều hành EU sẽ trình bày một dự thảo luật để làm rõ cách các quy tắc hiện có áp dụng cho tài sản tiền điện tử và đặt ra các quy tắc mới ở những nơi có lỗ hổng về pháp lý.

Follow Tiendientu on Telegram