Follow Tiendientu on Telegram

Gặp gỡ những người thúc đẩy chính sách bắt buộc thuế tiền điện tử

Satoshi Nakatomoon 26/03/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Việc tuân thủ quy định tiền điện tử trước giờ không vốn không cùng một chiến tuyến; Thậm chí còn không có lí do nào để các giao dịch tiền điện tử phải đóng thuế. Nhưng thời gian đang thay đổi. Chúng ta đang nhìn thấy một nhóm các dịch vụ đang thực hiện những việc này, sử dụng tính minh bạch, rõ ràng thông qua sổ cái để theo dõi tiền điện tử.

Gần đây, IRS đã tấn công mạnh vào Coinbase để bắt buộc người dùng tiền điện tử phải trả thuế đối với các giao dịch. Theo hồ sơ toà án, dưới 300 người đã đăng ký nộp thuế đối với các giao dịch Bitcoin trong 3 năm qua. Enter Node40, một hệ thống kế toán Blockchain đã phát triển từ một doanh nghiệp lưu trữ Dash.

Người đồng sáng lập Node40 là Perry Woodin giải thích rằng công ty đã được trả phần lớn bằng Dash cho các dịch vụ cơ sở hạ tầng và phải báo cáo thuế cho Hoa Kỳ. “Chúng tôi đã hỏi nhân viên kế toán của chúng tôi làm thế nào để làm điều đó và anh ta đã không chắc chắn. Hầu hết các nhân viên kế toán đều nhìn vào lợi nhuận từ việc tăng lợi nhuận và lỗ hổng, họ nhìn vào chúng đầu tiên“.
“Chiến lược này không có hiệu quả đối với tiền tệ kỹ thuật số vì cách thức giao dịch được xây dựng với nhiều đầu vào và tất cả những đầu vào này đều có những lợi ích, tổn thất tiềm tàng và tích trữ cho những chuỗi ngày sau đó”. Sean Ryan, đồng sáng lập Node40, đã viết một chương trình để tìm ra lợi ích và tổn thất. Người dùng nhập các giao dịch từ ví Dash của họ và chúng được phân tích dựa trên Blockchain để tính ra giá trị trung bình cho mỗi giao dịch. Ryan cho biết: “Bạn tải lên danh sách các giao dịch của bạn và bạn nhận được con số cuối cùng. Chúng tôi không tính bất kỳ tỷ lệ phần trăm nào về thuế – ví dụ như thẩm quyền của bạn sẽ nói rằng nếu bạn kiếm được nhiều thu nhập này, chúng tôi sẽ tính thuế cho bạn với mức 22%.”
[finance.yahoo – 26.3.2017]
ThuyDo – tiendientu.org
Follow Tiendientu on Telegram