Follow Tiendientu on Telegram

Giá Bitcoin lại vượt qua mốc 2.900 USD hướng tới 3000 USD

Satoshi Nakatomoon 06/06/2017

Follow Tiendientu on Telegram
Giá Bitcoin đã đạt mức cao mới nhất mọi thời đại, theo CoinDesk Bitcoin Price Index (BPI).
Thị trường trung bình đã tăng lên mức cao nhất là 2,911.86 USD vào thời điểm bài viết, dữ liệu BPI cho thấy, vượt qua mức cao nhất mọi thời đại trước đó là 2.791.69 USD được đặt ra vào ngày 25.5.2017.
Theo BPI, giá Bitcoin bắt đầu tháng dưới 2.500 USD, giao dịch ở mức 2.330.23 USD ngày 1/6. Thị trường tăng lên trên mức 2,700 USD trong tháng này vào ngày hôm qua 5.6.2017.
Vào thời điểm bài báo, giá trung bình của Bitcoin là 2,902.37, dữ liệu BPI cho thấy.

 

Jack – tiendientu.org – 6.6.2017
Follow Tiendientu on Telegram