Follow Tiendientu on Telegram

Giải pháp BIP91 được hỗ trợ gần 100%

Quyết Huỳnh 22/07/2017

Follow Tiendientu on Telegram

 

Mặc dù một số nhà có tiếng nói trong cộng đồng Bitcoin như Slush tin BIP91 là vội vàng, nhưng hơn 90% trong số 144 Block cuối đã có dấu hiệu ủng hộ đề xuất.

Đây là tiền đề cho sự kích hoạt của Segwit, và có số lượng các node quan trọng bất ngờ ủng hộ là không có gì ngạc nhiên. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên đến từ sự hỗ trợ của một số node từng phát tín hiệu hỗ trợ cho “New York Agreement”, một đề xuất sinh ra trong một cuộc họp mà không có nhiều người quan trọng trong cộng đồng Bitcoin như nhóm Bitcoin Core.

xem thêm:

Lợi ích nhóm đằng sau việc Bitcoin bị phân tách ?

 

BIP91 đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới Bitcoin. BIP91 được thiết kế để ngăn chặn một sự phân chia chuỗi xảy ra nếu các miner không đồng ý kích hoạt SegWit2x hay BIP148, một giải pháp được kích hoạt từ người dùng – UASF (user-activated softfork). BIP91 không dựa vào ngày được thiết lập để kích hoạt theo quy tắc mà thay vào đó dựa vào số lượng hashpower nhất định. Khi 80% Block phát tín hiệu một khoảng thời gian nhất định, thì sau đó các Block không phải từ các Pool  (những pool này hỗ trợ SegWit) sẽ bắt đầu từ chối. Nếu có bất kỳ pool như vậy nhận được Block, điều này là vấn đề, nên cần BIP 91 hỗ trợ để không xảy ra rủi ro cao nhất – chia tách Bitcoin.

BIP91 sẽ có ảnh hưởng về sau khi tương thích với BIP148, điều này quan trọng vì có xu hướng người dùng kiểm soát được mạng một phần. các full node, như một nhóm, có khả năng thực thi các quy tắc và đóng một vai trò quan trọng như các miner trong vấn đề này. Cuối cùng, sự đồng thuận của mạng là quan trọng, và sẽ không bắt đầu hay kết thúc do các miner. BIP91 có được sự ủng hộ rộng rãi này cũng khuyến khích hầu hết các thợ mỏ đều lắng nghe những vấn đề đang được đưa ra trong phần còn lại của mạng.

Từ đây, có vẻ như cuộc tranh luận mở rộng mạng lưới Bitcoin có thể đã đạt được một kết luận cuối cùng. Nếu điều này xảy ra, mạng Bitcoin sẽ được nâng cấp với dung lượng cao hơn, giá Bitcoin sẽ được đẩy lên cao. Điều này sẽ hỗ trợ cho tất cả các tàu (crypto khác) trong biển cryptocurrency, và chúng ta có thể nhìn thấy một vài năm tới về sự thịnh vượng cho thị trường cryptocurrency.

Video đề xuất:

Xem thêm:

Jack – tiendientu.org

cryptocoinsnews – 22.7.2017

Follow Tiendientu on Telegram