Follow Tiendientu on Telegram

Hai quỹ Bitcoin ETH đã được trình lên SEC xem xét

Nicholas 28/08/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Thêm hai quỹ Bitcoin ETH được đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Ngoại hối Mỹ (SEC). Quỹ “Rex Bitcoin Strategy ETF” và quỹ “Rex Short Bitcoin Strategy ETF” không được như kì vọng về việc đầu tư trực tiếp vào Bitcoin. Các khoản đầu tư bao gồm các dẫn xuất Bitcoin ở Mỹ cũng như “một danh mục các công cụ thu nhập cố định được quản lý một cách tích cực.”

Quỹ Bitcoin ETF

Hai quỹ giao dịch Bitcoin (ETF) đã được đệ trình lên SEC vào ngày 23.8; Rex Bitcoin Strategy ETFRex Short Bitcoin Rex Strategy ETF. Các nhà đầu tư nghiên cứu về sự biến động của giá Bitcoin cho các nhà đầu tư chứ không tham gia đầu tư trực tiếp vào Bitcoin.

Được thành lập vào năm 2014, Rex Shares LLC là nhà tài trợ cho các quỹ. Trước khi nộp đơn, công ty tuyên bố thành lập một công ty con có tên là Rex Capital Management LLC vào ngày 21.8. Cốt lõi nhằm hướng tới phát triển các sản phẩm và các chiến lược đầu tư liên quan đến Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác. Rex Capital Management đóng vai trò cố vấn cho quỹ.

Bitcoin là gì?

‘Long’ và ‘Short’ ETF Bitcoin

Rex Bitcoin Strategy ETF” khi trình lên SEC với văn bản cụ thể cho thấy “quỹ không dự định đầu tư trực tiếp vào Bitcoin“. Thay vào đó, quỹ sẽ đầu tư vào “các công cụ tài chính cung cấp hướng giải quyết với sự biến động về giá của Bitcoin bao gồm các hợp đồng tương lai liên quan đến giá Bitcoin hoặc chỉ số của tài sản được giao dịch và/hoặc được niêm yết tại Mỹ (‘Bitcoin Futures’).“. Ngoài ra:

“Quỹ cũng nhằm đạt được các mục tiêu đầu tư trong nhiều trường hợp bằng cách đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào danh mục công cụ tài chính Bitcoin mang lại giá trị, có liên quan đến việc quản lý các công cụ thu nhập cố định một cách tích cực.”

Việc đệ trình Long & Short Bitcoin ETF sẽ thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư bằng công cụ Bitcoin, với tỉ lệ đầu tư tới 25% tổng tài sản của công ty con của Cayman. Công ty sẽ đầu tư vào các dự án lâu dài trong ‘Bitcoin Futures’. Theo định kỳ sẽ bán cho họ một phần dự án trong công ty. Ngoài ra, “quỹ dự đoán giá trị khái toán của việc hướng tới Bitcoin sẽ bằng khoảng 100% tài sản quỹ vào cuối mỗi ngày giao dịch.”

Trong khi đó, Short Bitcoin ETF tìm cách đạt được mục tiêu đầu tư của mình bằng việc “cung cấp các thông báo ngắn hạn về biến động giá Bitcoin” tương tự cách làm đối với các đối tác dài hạn.

Các nhà quản lý quỹ tăng số lượng tài liệu cho quỹ Bitcoin ETF

Các báo cáo của Rex Bitcoin ETF được sắp xếp theo Vaneck Vectors Bitcoin Strategy ETF, được đệ trình lên SEC bởi công ty quản lý đầu tư Vaneck vào tuần trước.  Dự kiến sẽ niêm yết quỹ Bitcoin ETH trên thị trường chứng khoán Nasdaq, Bitcoin ETF của Vaneck cũng không nắm giữ bất kỳ đồng Bitcoin nào, nhưng sẽ đầu tư tới 25% giá trị trong các công cụ phái sinh trao đổi Bitcoin của Mỹ.

 


SEC cũng đang xem xét Quỹ tín thác đầu tư Bitcoin của Barry Silbert và Coin ETF và sẽ có quyết định vào ngày 7.10. Quỹ này đang được xem xét sau khi Bats BZX Exchange đệ trình một đơn yêu cầu thay đổi quyết định từ chối của Ủy ban SEC vào tháng 3.

Video đề xuất: 

Bithumb sàn giao dịch Bitcoin lớn thứ 4 thế giới, giao dịch Ethereum lớn nhất thế giới vừa bị tin tặc tấn công đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng.

Nicholas – tiendientu.org

news.bitcoin.com – 28.8.2017

Follow Tiendientu on Telegram