Follow Tiendientu on Telegram

Hệ sinh thái Bitdeal – nền kinh tế chia sẻ

Satoshi Nakatomoon 23/06/2017

Follow Tiendientu on Telegram
BitdealCoin – Một đồng tiền dùng cho nền kinh tế chia sẻ và thỏa thuận mua sắm.
BitdealCoin được dùng với mục đích cung cấp các công cụ kinh doanh và giao dịch chuyên nghiệp, một công nghệ lớn và bảo vệ các tài sản tài chính về mặt pháp lý.

 

Hệ sinh thái Bitdeal đang phát hành trên thị trường toàn cầu gồm các công cụ thường xuyên trong tiêu dùng và các nhà đầu tư cryptocurrency tư nhân, cũng như các tổ chức tài chính.
Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn muốn sử dụng BDL trong kinh doanh, đầu tư dài hạn hoặc các hoạt động tài chính hằng ngày, với BDL bạn sẽ luôn luôn thu được giá trị. Toàn bộ hệ sinh thái sẽ được quản lý bởi thuật toán power dựa trên các cách thức xác định trước, được viết bởi các nhà kinh tế học chuyên nghiệp.

Sàn giao dịch Bitdeal trên Novaexchange

Bạn có thể giao dịch BTC/BDL trên Novaexchange: https://novaexchange.com/market/BTC_BDL/

Lộ trình

Thông báo cho nhà đầu tư

Để có thị trường giao dịch tốt hơn và dự án ICO sắp tới phát triển nhanh, chương trình đầu tư nội bộ của Bitdeal sẽ được cập nhật:
– Loại bỏ hệ thống khai thác cũ (*), BDL sẽ được trả như là lợi nhuận tĩnh (**)
– Loại bỏ Hệ thống ủy ban (***)
Chú thích
* Bạn có thể tự khai thác coin theo hướng dẫn về các mining pool tại Bitdeal: Châu Âu/Châu Á.
** Xem Máy tính lợi nhuận mới để biết thêm thông tin.
*** Để tránh lạm phát, bong bóng đầu tư và thua lỗ từ các tài khoản ảo.
Xem thêm:
HeoQ – tiendientu.org – 23.6.2017
Follow Tiendientu on Telegram