Follow Tiendientu on Telegram

Hội nghị toàn cầu về Litecoin 001 – 2017

Satoshi Nakatomoon 22/04/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Nội dung cuộc họp bàn tròn giữa các mining pool lớn của Litecoin:

1. Cuộc họp Hội nghị Toàn cầu LTC được thành lập nhằm xoá bỏ sự hiểu nhầm và thúc đẩy sự đồng thuận. Các thành viên tham gia đều đồng ý tuân theo kết quả bỏ phiếu.

2. Chúng tôi đồng ý rằng việc nâng cấp giao thức phải được thực hiện dưới sự đồng thuận của cộng đồng Litecoin và không nên có hành động đơn phương của các nhà phát triển cũng như các miner. Chúng tôi ủng hộ quyết định nâng cấp giao thức Litecoin này dựa trên nhu cầu của người sử dụng, thông qua tiến trình bỏ phiếu tại cuộc họp bàn tròn và được kích hoạt bởi người khai thác mỏ các miner.

3. Chúng tôi không ủng hộ giải pháp “UASF” mà không thông quan bất kỳ người dùng hay quá trình bỏ phiếu cộng đồng. Loại nâng cấp bắt buộc này nếu không có sự đồng thuận trong cộng đồng Litecoin có nguy cơ bị chia rẽ. Chúng tôi lên án bất kỳ hành động  bất hợp pháp nào như DDoS.

4. Thông qua quá trình bỏ phiếu, các thành viên tham gia nhất trí đồng ý với kế hoạch liên quan đến nâng cấp giao thức Litecoin sau đây:

a. Thực hiện Segregated Witness trên Litecoin.

b. Khi sử dụng khả năng Block của Litecoin trên 50%, chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho một giải pháp để tăng giới hạn kích thước Block 1MB thông qua phương án Hardfork hay Softfork. Cuối cùng, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng cuộc họp bàn tròn này chỉ đại diện cho sự đồng thuận của các thành viên tham gia và không thể ra quyết định thay mặt cho cộng đồng Litecoin. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một cộng đồng hài hòa hơn và nhận ra sự phát triển lành mạnh lâu dài, cuối cùng chúng tôi muốn nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng nhiều hơn.

Thành viên tham gia:
BATPool
Bitmain
BW.COM :Nancy Hu
CHBTC.COM
Collinstar Capital Australia
Creator of Litecoin: Charlie Lee
Easy Mining Tech:Peicai Lee
F2Pool
Huobi.COM
Innosilicon Tech:Alex
Litecoin Global Roundtable Secretary General:PZ
Ltc1btc:Zhuoer Jiang
OKCoin.COM

ThuyDo – tiendientu.org
medium – 22.4.2017
Follow Tiendientu on Telegram