Follow Tiendientu on Telegram

Liên quan đến “Bitcoin Cash”, ViaBTC và Bitcoin ABC

Quyết Huỳnh 26/07/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Ngày 22. 7. 2017, sàn giao dịch tiền tệ kỹ thuật số của Trung Quốc – ViaBTC hỗ trợ cho việc kinh doanh một loại Bitcoin mới gọi là “Bitcoin Cash” hoặc “BCC”. Fork này dựa trên ý tưởng của UAHF, đây là kế hoạch dự phòng đầu tiên do Bitmain đề xuất vào tháng 4 để bảo vệ hệ sinh thái Bitcoin khỏi các mối đe dọa do BIP148 fork (UASF). Vì là kế hoạch dự phòng, UAHF chỉ được thực hiên khi có sự cố nguy hiểm xảy ra cho hệ thống sinh thái Bitcoin.

Bitcoin ABC đã được đề xuất tại hội nghị the Future of Bitcoin ở Hà Lan và là một phần mềm được các nhà phát triển tin tưởng vào việc gia tăng kích thước Block Bitcoin.

Sự phát triển của UAHF đang được dẫn dắt bởi nhưng người ủng hộ Bitcoin. Bitmain có thể không hoặc không thể kiểm soát được dự án của họ.


Sau đây là một số lập trường của Bitmain:

1. Bitmain và ViaBTC chỉ chia sẻ mối quan hệ đầu tư mà ViaBTC hoạt động độc lập. Nhà sáng lập của ViaBTC có 10 lần tham gia bỏ phiếu bầu như là các nhà đầu tư vào ViaBTC. Vì vậy, vị trí của ViaBTC không đại diện cho lập trường của Bitmain.

2. New York Agreement là một nỗ lực chung của cộng đồng Bitcoin toàn cầu. Là một trong những công ty ký tên vào hiệp định, Bitmain, tích cực ủng hộ thực hiện Segwit2x và sẽ chạy phần mềm BTC1 trên tất cả các pool mining cụ thể là Antpool, BTC.COM và ConnectBTC trong tương lai gần.

3. Chúng tôi đang quan sát chặt chẽ phong trào “BCC – Bitcoin Cash” và không loại trừ khả năng hỗ trợ cả Segwit2x và BCC.

Video đề xuất:

Xem thêm:

N.Ha – tiendientu.org

theo blog.bitmain – 26.7.2017

Follow Tiendientu on Telegram