Follow Tiendientu on Telegram

Ứng dụng Blockchain trong doanh nghiệp

Microsoft đẩy mạnh ứng dụng blockchain với hai bằng sáng chế mới

Abraham 14/08/2018

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu logo Hai bằng sáng chế mới của Microsoft tiết lộ rằng gã khổng lồ công nghệ đang tìm cách tăng cường các giải pháp blockchain với việc sử dụng môi trường thực thi tin cậy (TEE).


Cả hai ứng dụng đều phác thảo cách sử dụng TEE giúp cải thiện bảo mật trong mạng blockchain liên kết. Điều này yêu cầu phải xác nhận các node hợp lệ.

Hồ sơ bằng sáng chế đầu tiên của Microsoft cho thấy TEE có thể giúp cải thiện tính bảo mật của mạng lưới theo cách như sau:

Trong một ví dụ về công nghệ, node đầu tiên được xác nhận. Trong quá trình xác nhận đó, tiền blockchain hoặc tiền giao thức bảo mật và danh sách thành viên có thể được lưu trữ trong môi trường thực thi tin cậy (TEE) của node đầu tiên.”

Theo bằng sáng chế, không chỉ là giao thức hoặc danh sách thành viên, mà còn là một loạt các khía cạnh khác cũng có thể được lưu trữ trong TEE. Bằng sáng chế vạch ra cách sử dụng hệ thống chứng thực TEE để xác minh tất cả những người tham gia mới – những người được tìm thấy có thông tin phù hợp với thông tin đã lưu trữ trong TEE của node đầu tiên.

Bản đệ trình bằng sáng chế thứ hai của Microsoft phác thảo cách TEE có thể hỗ trợ cho việc xác minh các giao dịch blockchain trong một mạng lưới liên kết. Tương tự như cách thức trong bằng sáng chế thứ nhất, hệ thống chứng thực TEE sẽ tạo ra một môi trường đủ tin cậy trong đó các node hợp lệ không cần phải hoạt động xác thực – cho phép một thực thể được ủy quyền trước “trực tiếp” phát sóng “trạng thái chính thức” của giao dịch.

Trong một số ví dụ, toàn bộ mạng chấp nhận các giao dịch và trạng thái của blockchain được cập nhật trực tiếp.

Với những trường hợp khác, không cần sao chép giao dịch để xác nhận block.”

Như tiendientu.org đã đưa tin vào tuần trước, nền tảng điện toán đám mây dựa trên Ethereum của Microsoft Azure đã thay thế cơ chế PoW hiện tại bằng thuật toán PoA mới. Microsoft đề xuất thuật toán mới sẽ cải thiện hiệu quả của việc xây dựng ứng dụng phi tập trung (DApp) cho các blockchain tư nhân hoặc sử dụng trong tập đoàn lớn.

Follow Tiendientu on Telegram