Follow Tiendientu on Telegram

Microsoft và KPMG hợp tác tạo ra Blockchain Nodes để đổi mới tiền điện tử

Satoshi Nakatomoon 27/02/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Gã khổng lồ công nghệ Microsoft và một trong bốn công ty kiểm toán lớn KPMG không còn xa lạ gì với công nghệ Blockchain. Cả hai công ty hiện nay đã đồng hợp tác tạo ra Blockchain Nodes. Blockchain Nodes là không gian làm việc dành riêng cho việc xây dựng và chứng minh các trường hợp sử dụng công nghệ Blockchain.

Sáng kiến này đã được công bố vào ngày 15/2/2017. Theo thông cáo báo chí của KPMG, lần đầu tiên hai Blockchain Node được thiết lập tại Frankfurt và Singapore và đang lên kế hoạch thiết lập ở New York. Cả hai công ty này sẽ làm việc dựa vào sức mạnh tổng hợp, mang chuyên môn của mình để giúp các doanh nghiệp tạo lập và áp dụng các giải pháp Blockchain.

Microsoft có một công ty hỗ trợ hệ thống đắc lực, công ty này điều hành các chương trình khởi động độc quyền như BizSpark cùng với các công ty mới thành lập nhưng đầy tiềm năng trên toàn thế giới.

Blockchain Node có thể được coi như là một sự bổ sung vào sự cung cấp đa dạng hiện có của mình tới cộng đồng doanh nghiệp. Những nơi làm việc hợp tác sẽ cho phép cả hai công ty để tương tác với các doanh nghiệp và làm việc với họ để tạo ra các trường hợp sử dụng, cải thiện mô hình hiện có và giải quyết các vấn đề phức tạp, tất cả đều sử dụng công nghệ Blockchain.

The Global và người dẫn đầu cho các dịch vụ sổ cái kỹ thuật số của KPMG, Eamonn Maguire đã thông báo với báo chí rằng:
Blockchain Nodes sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định các ứng dụng mới và các trường hợp sử dụng mà Blockchain có thể giải quyết. Chúng sẽ cho phép chúng ta làm việc trực tiếp với khách hàng để tìm tòi và thử nghiệm các ý tưởng dựa trên những hiểu biết về thị trường, sự sáng tạo và thực hiện các giải pháp nguyên mẫu mà sử dụng công nghệ tiên tiến này.

Microsoft đã làm việc nhiều với các dự án Blockchain từ các dự án nhỏ cho tới các dự án lớn. Azure Blockchain của công ty được xem như là một nền tảng dịch vụ mà các tổ chức ngân hàng đang sử dụng là một phần của R3 Consortium để triển khai các sản phẩm Blockchain của họ. Các kết nối chuyên môn và công nghiệp được xây dựng theo thời gian của Microsoft sẽ không chỉ có ích mà còn khuyến khích những người khác tạo ra sản phẩm dựa vào công nghệ tiền điện tử.

Blockchain Node tập trung chủ yếu vào lĩnh vực dịch vụ tài chính. Trong thời gian tới, nó sẽ tập trung vào y tế, công cộng và các ngành công nghiệp khác. Các dự án đầy tham vọng có tiềm năng đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ phân tán sổ cái giữa các ngành.

[newsbtc – 27.2.2017] 
 Tia – tiendientu.org
Follow Tiendientu on Telegram