Follow Tiendientu on Telegram

Một lần nữa, Bitfinex bổ sung thị trường giao dịch cho Dash

Satoshi Nakatomoon 05/03/2017

Follow Tiendientu on Telegram
Sàn giao dịch Bitfinex đã và đang bổ sung thị trường cho Dash, loại tiền điện tử đã có 1 bước nhảy vọt về giá trong tuần này.
Đây là lần thứ 2 sàn giao dịch công bố bổ sung loại tiền tệ này, thường được biết đến với cái tên darkcoin. Đồng tiền này được thêm vào tháng 6/2014 và sau đó bị xóa bỏ vào tháng 8/2015 vì lí do “nhu cầu giao dịch thấp liên tục”. Danh sách nguyên bản này vẫn được giữ nguyên cho đến khi thị trường darkcoin leo dốc vào năm 2014, theo nguồn từ CoinMarketCap.
Bitfinex cho biết ngày hôm nay sẽ cho phép hoạt động cặp giao dịch mới cho tiền tệ, có mệnh giá bằng USD và Bitcoin.
Việc mức giá tăng xung quanh dash trong tuần này – thường được chú ý vào khả năng riêng tư về tài chính của darkcoin trước khi đổi tên và thay đổi thông qua việc hướng đến việc sử dụng rộng rãi hơn của khách hàng – đã làm tăng số lượng thắc mắc của các nhà quan sát thị trường rằng điều chính xác gì đang trở thành nền tảng cho những sự thay đổi của thị trường.
Trong khi những người ủng hộ cho rằng tiền điện tử đang lôi kéo các nhà đầu tư, những người còn lại đang tranh luận rằng sự pha trộn giữa những đơn thanh toán khó thanh khoản và các hoạt động giữa những người giao dịch với lượng trữ lớn – thường được gọi là “whales” (cá voi) – đang tạo ra mức giá leo dốc.
“Tinh thần hợp tác chính là sự nhìn nhận về cách thị trường phản hồi cho tầm nhìn và hướng đi của Dash”, Daniel Diaz, VP của phòng phát triển kinh doanh cho dự án, đã phát biểu.
 
[Coindesk – 5.3.2017]
Tia – tiendientu.org
Follow Tiendientu on Telegram