Follow Tiendientu on Telegram

Mỹ: Ứng cử viên Quốc hội nhận đóng góp bằng Bitcoin

Quyết Huỳnh 25/08/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Một ứng cử viên Quốc hội, nhà chính trị gia Patrick Nelson thông báo, ông sẽ chấp nhận các khoản đóng góp bằng Bitcoin cho các chiến dịch tranh cử, chạy đua cho vị trí khu vực quốc hội lần thứ 21 tại thành phố New York – Mỹ. Nelson sẽ chấp nhận khoản đóng góp thông qua cổng thanh toán Bitpay.

Ứng cử viên cũng là một người ủng hộ của Bernie Sanders. Ông là một cựu nhân viên của Văn phòng Lập pháp New York. Ông đang ủng hộ một chiến dịch nhằm cải cách tiến bộ cho chu kỳ bầu cử 2018 sắp tới. Một bài báo của Timesunion đã mô tả chi tiết:

“Ông đề nghị chấm dứt trợ cấp liên bang cho nhiên liệu hóa thạch để dành các khoản tiết kiệm vào các phần khác của ngân sách. Ông ấy muốn tập trung hơn vào việc tạo ra năng lượng mặt trời và microgrids”.

Chính tri gia Nelson

BitPay tài trợ cho Chiến dịch

Nelson đã chọn Bitpay làm nơi giao dịch để nhận được sự đóng góp bằng Bitcoin cho chiến dịch của mình. Nelson từng chấp nhận sự đóng góp của Bitcoin cho một chiến dịch trước đó. Ông đã từng tranh cử vào chiếc ghế ở Hội đồng Stillwater vào năm 2015, nhưng thất bại. Nelson bình luận về chiến dịch với mong muốn chấp nhận Bitcoin:

“Mục tiêu của chúng tôi trong chiến dịch này là mang các chính sách của thế kỷ 21 đến khu vực 21, và mục tiêu này đã và đang tiếp tục. Điều đó có nghĩa là chúng ta chấp nhận đổi mới với công nghệ Blockchain và Bitcoin”.

Chính phủ cho phép các chính trị gia nhận sự đóng góp của Bitcoin

Chính phủ Mỹ đã cho phép các chính trị gia nhận tài trợ từ Bitcoin. Ủy ban Bầu cử Liên bang Hoa Kỳ (FEC) đã chấp thuận cho các ứng cử viên chính trị chấp nhận Bitcoin vào năm 2014. Theo các quy tắc, đây là một khoản đóng góp bằng hiện vật và mỗi nhà tài trợ chỉ có thể cung cấp khoản tiền là 100 USD. Một khi ứng viên chấp nhận Bitcoin, họ có 10 ngày để bán Bitcoin, lợi nhuận kiếm được sẽ được bỏ vào quỹ cho chiến dịch tranh cử. Một tài liệu chính thức đi vào chi tiết hơn:

Ủy ban tiếp tục kết luận, người yêu cầu có thể mua Bitcoin với các quỹ lưu trữ cho chiến dịch tranh cử cho mục đích đầu tư, nhưng không thể giải ngân bằng Bitcoin đã mua, vì quy định của Ủy ban yêu cầu các quỹ của ủy ban phải được trả lại một khoản lưu chiểu chiến dịch trước khi Bitcoin được sử dụng để giải ngân … Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đóng góp, thủ quỹ có thể trả lại phần đóng góp cho người đóng góp mà không lưu lại; Nếu không, thủ quỹ phải gửi khoản đóng góp vào kho lưu giữ chiến dịch”.

Nelson cũng không phải là ứng cử viên đầu tiên chấp nhận sự đóng góp của Bitcoin. Các ứng cử viên chấp nhận Bitcoin ban đầu được phổ biến bởi Rand Paul. Ông đã bắt đầu nhận khoản đóng góp cryptocurrency trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016.

Video đề xuất: Kiên thức cơ bản về Bitcoin

Xem thêm:

Nicholas – tiendientu.org

news.bitcoin – 25.8.2017

Follow Tiendientu on Telegram