Follow Tiendientu on Telegram

Nếu Bitcoin không đạt sự đồng thuận sẽ khiến các nhà đầu tư chuyển sang Altcoin

Satoshi Nakatomoon 10/06/2017

Follow Tiendientu on Telegram
Hiện nay, Bitcoin đang gặp phải vấn đề về giới hạn kích thước Block (Block đạt 1 MB) nên đã có những cuộc tranh luận về việc liệu Bitcoin nên tăng kích thước Block hỗ trợ trong các giao dịch.
Trong khi cộng đồng Bitcoin có một vài lựa chọn để mở rộng Block nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Điều này khiến các nhà đầu tư Bitcoin đã chuyển sang Altcoin và có thể không quay trở lại Bitcoin bất cứ lúc nào.

Nhà đầu tư chuyển sang Altcoin

Biểu đồ cũng cho thấy tỷ lệ % tổng vốn hóa thị trường giữa năm 2013 và năm 2017. Từ năm 2013 đến đầu năm 2017, vốn hóa thị trường của Bitcoin đứng top đầu khi so sánh với các Altcoin khác. Nhưng, nó đã giảm mạnh sau tháng 1.2017.
Nếu tiếp tục, có thể được thấy rằng thị trường vốn hóa các cryptocurrency khác như Ethereum và Ripple sẽ tăng lên. Theo lý thuyết, Ethereum dự kiến sẽ đạt tỷ lệ % vốn hóa thị trường như Bitcoin vào cuối năm 2017.

Chưa đạt sự đồng thuận trong cộng đồng Bitcoin

Trước khi vấn đề kích thước Block của Bitcoin được khắc phục, có nhiều vấn đề quan trọng khác ảnh hưởng đến các nhà đầu tư. Bên cạnh vấn đề kích thước Block, cũng có những vấn đề như xác nhận trì hoãn và phí giao dịch tăng mạnh. Những vấn đề này đã bị kéo dài kể từ năm ngoái, nhưng dường đang đã leo thang đến đỉnh điểm vào giữa năm nay – 2017.

Cơ hội cho các cryptocurrency khác

Trong thời gian này, Ethereum đã có sự gia tăng giá trị chỉ trong năm nay và đã dần dần dành nhiều sự chú ý cùng với Bitcoin. Nếu những vấn đề Bitcoin vẫn chưa được giải quyết, nó sẽ tạo cơ hội cho các cryptocurrency khác như Ethereum, Ripple, Litecoin …
Xem thêm:

                  Segwit, Bitcoin Unlimited và giải thích đơn giản về Fork Bitcoin – phần 1
                  Segwit, Bitcoin Unlimited và giải thích đơn giản về Fork Bitcoin – phần 2
                  Lợi ích nhóm đằng sau việc Bitcoin bị phân tách ?

Jack – tiendientu.org

cointelegraph – 10.6.2017

 

Video tham khảo


Follow Tiendientu on Telegram