Follow Tiendientu on Telegram

Ngân hàng hàng đầu Tây Ban Nha hoàn thiện thử nghiệm thanh toán bằng hợp đồng thông minh

Tris 18/07/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Ngân hàng đa quốc gia khổng lồ Banco Santander và 4 ngân hàng Tây Ban Nha đã thử nghiệm thành công giao thức proof-of-concept (Poc) dùng cho việc thanh toán bằng các hợp đồng thông minh.

Trong một tuyên bố vào ngày 15 tháng 7, công ty giám sát Hệ thống thanh toán Tây Ban Nha, IberPay, cho biết PoC đã “xác nhận tính khả thi của việc áp dụng công nghệ blockchain vào lĩnh vực thanh toán và kết nối thành công với hệ thống thanh toán quốc gia”.

Sử dụng hợp đồng thông minh sẽ tự động hóa việc thực hiện các khoản thanh toán khi các điều kiện được thỏa đáng.

Cùng với IberPay và Banco Santander, 4 ngân hàng khác cùng tham gia thử nghiệm là Banco Sabadell, Tập đoàn ngân hàng lớn thứ 5 Tây Ban Nha BBVA, Bankia và Caixabank.

 

Follow Tiendientu on Telegram
coinvietnam.com