Follow Tiendientu on Telegram

Ngân hàng Quốc gia Séc: “Đừng e ngại Bitcoin”

Satoshi Nakatomoon 04/08/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Ngân hàng Quốc gia Séc đã đưa ra một tuyên bố về vấn đề giải quyết Bitcoin và cryptocurrency trên trang web của mình. Bản tuyên bố nói về sự phổ biến của Bitcoin ở Prague và Cộng hòa Séc, và thảo luận về những mối nguy hiểm mà cryptocurrency có gây ra cho hệ thống ngân hàng và cho rằng các loại tiền tệ chính thống tốt hơn Bitcoin do sự ổn định về giá cả.

Ngân hàng Quốc gia Séc cho rằng “không có lý do để các ngân hàng e ngại “ Bitcoin.

Tuyên bố của Ngân hàng Quốc gia Séc về cryptocurrency được đặt tên là “Đừng e ngại Bitcoin”, và tìm cách giải quyết những lời khẳng định liên quan đến các mối đe dọa tiềm tàn mà Bitcoincryptocurrency có thể tạo ra với hệ thống tiền tệ hiện tại.

Tài liệu bắt đầu bằng tuyên bố:

“Prague là nơi tập trung một cộng đồng những người ủng hộ và sử dụng cryptocurrency” . Câu hỏi này ngay lập tức chuyển sang “câu hỏi liên quan đến việc liệu các tổ chức như ngân hàng Quốc gia Séc có nên e ngại Bitcoin hay không. Và với quyền lực của họ có thể hạ thấp tiền truyền thống”.

Ngân hàng Quốc gia Séc tuyên bố “không có lý do gì để ngân hàng lo sợ” Bitcoincryptocurrency. Việc sử dụng đồng tiền ảo được mô tả là “không đáng kể về quy mô và phạm vi của nó”, cho rằng “các giao dịch điện tử sử dụng Bitcoin trên toàn thế giới chỉ chiếm 16% các giao dịch điện tử được tiến hành trong hệ thống quốc gia Séc, một loại tiền tệ được sử dụng chỉ bởi 10,5 triệu người”.

Bitcoin được mô tả như là sự đối lập của hệ thống tiền Séc

Bài viết cho rằng, Bitcoin không bao gồm một loại hàng hóa có xu hướng vì “giá cả luôn thay đổi”. Một đồng tiền “tốt” được cho là có sức mua ổn định, đối với ngân hàng Quốc gia Séc, họ mô tả Bitcoin“biến thiên vốn có” do nguồn cung hạn chế.

Bitcoin được miêu tả như là “sự đối lập của hệ thống tiền tệ của Séc, dựa trên nguyên tắc để giữ sức mua tương đối ổn định, số tiền phải thay đổi linh hoạt theo thời gian”. Tính bình ổn giá được cho là “một đặc thù có lợi nhất của tiền trong hình thức hiện tại của nó”, ngân hàng kết luận “không có lý do để lo ngại hệ thống tiền tệ hiện tại của chúng tôi sẽ được thay thế bằng một đồng tiền bất biến”.

Video đề xuất:

Xem thêm:

T.Tu – tiendeintu.org

bitcoin – 4.8.2017

Follow Tiendientu on Telegram