Follow Tiendientu on Telegram

Ngân hàng Trung Ương Cryptocurrency sẽ được thành lập?

Quyết Huỳnh 23/09/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Cryptocurrency đã đi qua nửa chặng đường của một năm nhiều biến động. Giá Bitcoin tăng hơn 300% tính từ đầu năm, giá Ethereum thì tăng đến hơn 3.000%. Tổng số vốn huy động thông qua ICO gần đây vượt qua cả quỹ liên doanh ở giai đoạn đầu. Với những số liệu đầy ngạc nhiên trên, trong một bài báo gần nhất, Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) đã đem đến cái nhìn rõ hơn về hình hài của một ngân hàng Trung ương Cryptocurrency (CBCC) trong tương lai.

Dẫu cho việc bổ sung Cryptocurrency vào cùng với tiền mặt và ngân quỹ dự trữ hiện nay sẽ có thể đem lại một số lợi ích cho các ngân hàng Trung ương nhưng sẽ tồn động rất nhiều rủi ro và có khả năng phá vỡ thị trường Cryptocurrency cũng như mô hình kinh doanh của các ngân hàng thương mại.

Ngân quỹ dự trữ, tiền mặt và có thể là Cryptocurrency

Hiện nay, nhiều ngân hàng Trung ương đều phát hành hai hình thức của tiền: quỹ dự trữ và tiền mặt. Các khoản dự trữ là các hình thức thanh toán điện tử bị hạn chế đối với những người có tài khoản tại ngân hàng Trung ương, như một số ngân hàng tư nhân. Tiền dự trữ có thể di chuyển giữa các ngân hàng dưới sự điều tiết từ ngân hàng Trung ương.

Mặt khác, thanh toán tiền mặt là một hình thức mà tất cả mọi người đều sử dụng. Tại đó, tiền được trao đổi trực tiếp giữa người mua và người bán mà không có bên trung gian xác nhận giao dịch. Đặc điểm ngang hàng của tiền mặt khiến giao dịch trở nên ẩn danh, ít nhất là với bên thứ ba.

Cryptocurrency kết hợp tính ẩn danh cùng nhiều thuộc tính thanh toán điện tử. Với những đặc điểm này, nhiều ngân hàng Trung ương trên thế giới đang cân nhắc thành lập hai phiên bản riêng cho ngân hàng Cryptocurrency: một phiên bản giao dịch chỉ dành cho các tổ chức tài chính và một phiên bản dành cho các giao dịch phổ thông.

Ưu điểm và rủi ro của ngân hàng Trung ương Cryptocurrency

Mặc dù đặc điểm ẩn danh phù hợp hơn với phiên bản giao dịch phổ thông, nhưng bằng cách tận dụng sổ cái phân tán Cryptpcurrency (distributed ledger), phiên bản giao dịch dành cho tổ chức tài chính có khả năng giảm chi phí thanh toán nhờ vào việc cải thiện hệ thống thanh toán liên ngân hàng.

Phiên bản giao dịch phổ thông thuộc Ngân hàng Cryptocurrency sẽ ẩn mọi thông tin cá nhân bằng địa chỉ công khai của cả bên giao dịch và bên thứ ba. Tính năng này giúp giảm được nguy cơ đánh cắp thông tin, đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của người giao dịch.

Tuy nhiên, đáng chú ý là tính ẩn danh của bên thứ ba lại là khe hở để tội phạm dễ dàng len lỏi hơn. Một ngân hàng Trung ương lo lắng việc người dùng có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, khi đó chỉ hạn chế một số ít người dùng giao dịch ẩn danh. Dĩ nhiên, điều này cũng là một rào cản trong việc ban hành một ngân hàng Trung Ương Cryptocurrency (CBCC). Các ngân hàng Trung ương thông thường chỉ có thể cho phép giao dịch phổng thông truy xuất vào các tài khoản dự trữ, một khả năng khả thi về mặt kỹ thuật từng được cân nhắc trước đây.

Nếu trường hợp các ngân hàng Trung ương cho phép giao dịch ẩn danh hoàn toàn được thực hiện thì ngân hàng Cryptocurrency có thể phổ biến đến khách hàng một lựa chọn Cryptpcurrency ít biến động hơn, trong đó các Cryptpcurrency được tạo riêng sẽ có thể đối mặt với cuộc cạnh tranh đầy kịch tính.

Khả năng chuyển đổi dễ dàng giữa nhiều tài khoản tại các ngân hàng thương mại và ngân hàng Cryptpcurrency có thể gây ra nhiều vấn đề trong bộ máy vận hành ngân hàng, cũng như làm gián đoạn mô hình ngân hàng thương mại. Các ngân hàng sẽ phải tìm cách thu hút thêm thật nhiều khách hành tham gia gửi tiền. Ngoài ra, một trong những chức năng kinh tế quan trọng có thể khó thực hiện là theo dõi khách hàng vay tiền.

Video đề xuất: Tăng trưởng lớn lên đến 300%, các loại tiền điện tử có nên cần sớm được công nhận.

Xem thêm:

V.Huyen – tiendientu.org

investopedia – 22.9.2017

Follow Tiendientu on Telegram