Follow Tiendientu on Telegram

Ngân hàng TW Mexico không xếp Bitcoin vào ‘tiền tệ ảo’

When Lambor 29/08/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Thống đốc Ngân hàng TW Mexico, Agustin Carstens, đã bác bỏ việc áp dụng ‘tiền tệ ảo’ vào phân loại pháp lý cho Bitcoin. Carstens đã lập luận thuật ngữ ‘tiền tệ’ bao gồm một phân loại không thích hợp cho Bitcoin do cryptocurrency không có sự hỗ trợ hay phát hành từ ngân hàng TW.

Carstens cho rằng thiếu xót trong việc hỗ trợ Bitcoin là lí do khiến Bitcoin không được xếp vào ‘tiền tệ ảo’

Thống đốc ngân hàng TW Mexico đã chỉ rõ cryptocurrency phải thuộc sự quản lí về an ninh mạng của chính phủ và không được các cơ quan quản lý của quốc gia này xem như là “tiền tệ ảo”. Carstens cho biết cryptocurrency “không nhất thiết miễn nhiễm với hacking”. Ông cho rằng lợi ích lớn nhất của Bitcoin là “cung cấp cho người dùng tính ẩn danh” – trước khi đưa ra cảnh báo Bitcoin là một công cụ tiền tệ hấp dẫn đối với chợ đen.

Carstens đề nghị các nhà chức trách Mexico cần tìm cách khuyến khích phát triển và ứng dụng công nghệ cryptocurrency trong hệ thống tài chính của quốc gia này. Phát biểu tại Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico, Carstens nhấn mạnh:

“Sự phát triển đơn lẻ của công nghệ này trong hệ thống tài chính không thể làm nên sự đổi mới. Cần có một bước tiến không gây ra vấn đề đối với hệ thống tài chính nhưng đủ sức ảnh hưởng đến toàn bộ xã hội”.

Ông còn đề nghị ngân hàng TW Mexico nên tìm cách chủ động hướng dẫn việc tích hợp công nghệ cryptocurrency vào nền kinh tế Mexico. Carstens cũng tuyên bố “các cơ quan tài chính sẽ sớm trình bày” các đề xuất chi tiết cho các văn bản pháp lý cryptocurrency.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mexico, Agustin Carstens.

Lập luận của Carstens ngụ ý ngân hàng TW Mexico sẽ không công nhận bất kỳ hàng hóa phi tiền tệ chính thống nào như là một loại ‘tiền tệ’

Lập luận của Carstens ngụ ý ngân hàng Mexico sẽ không công nhận bất kỳ hàng hóa phi tiền tệ chính thống nào như là một loại ‘tiền tệ’. Carstens tiếp tục mô tả Bitcoin là “hàng hoá“, chỉ rõ “không có gì đảm bảo cho sự thanh toán của Bitcoin trong hệ thống tài chính” – cho thấy tạo niềm tin cho chính quyền TW là một đặc tính cần thiết của một loại “tiền tệ”.

Đầu năm nay, Mexico đã đưa ra một dự luật công nhận Bitcoin như là một loại tài sản số hóa, và cũng hướng dẫn rõ ràng hoạt động cho các sàn giao dịch Bitcoin. Dự luật này là một phần trong các luật fintech mới. Chính phủ Mexico đưa ra nhằm tìm cách hỗ trợ quá trình số hóa nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực fintech của Mexico và mở rộng các dịch vụ tài chính sẵn có cho người dân. Mặc dù đã bác bỏ việc xếp Bitcoin vào ‘tiền tệ ảo’, nhưng Mexico vẫn là nước có lập trường về quản lý tiền tệ thoải mái và tự do nhất trong khu vực Mỹ Latinh.

Video đề xuất: 

Kiến thức cơ bản về Bitcoin – Chia sẻ của anh Lê Huy Hoà và và anh David Học

Xem thêm:

Đ.Vân – tiendientu.org

news.bitcoin – 29.08.2017

Follow Tiendientu on Telegram