Follow Tiendientu on Telegram

Nghị sỹ quốc hội Mỹ bày tỏ tiền tệ số không tuân thủ những quy định

Quyết Huỳnh 22/07/2017

Follow Tiendientu on Telegram

 

Vào ngày 8.7, Ủy ban Dịch Vụ Tài Chính của hạ viện Hoa Kỳ tổ chức một cuộc họp liên quan đến các loại tiền tệ số. Cuộc họp thảo luận về những ảnh hường của các loại tiền tệ ảo đến vấn đế cách tân tài chính và an ninh quốc gia. Trong sự kiện này, nghị sĩ của đảng Cộng Hòa thuộc tiểu bang Texas – Roger Williams đã yêu cầu việc tăng cường về sự điều chỉnh tiền tệ số để chống lại các khoản trợ cấp cho khủng bố và hoạt động tội phạm.

Đảm bảo sự phát triển của tiền tệ số sẽ không làm gia tăng các hoạt động của tội phạm

Vào tuần này, nghị viện của 25 quận thuộc tiểu bang Texas – Roger Williams tham gia buổi điều trần của Quốc Hội về khủng bố và tài chính bất hợp pháp. Tham gia buổi điều trần gồm nhiều fan của tiền kỹ thuật số như Chainalysic, Coin Center và Elliptic. William tin tiền tệ ảo cung cấp nhiều cơ hội thú vị cho tương lai nhưng cũng có thể là quỹ tài trợ cho các hoạt động khủng bố.

“Đất nước chúng ta phải đảm bảo rằng việc phát triển và sử dụng đồng tiền số trong phạm vi quốc gia sẽ không giúp gia tăng các hành động của tổ chức khủng bố, tội phạm, và những người khác muốn làm hại chúng ta.”

Tất cả các loại tiền số của thế giới không phù hợp với các tiêu chuẩn AML/KYC

Williams nói ông đặc biệt quan tâm về thiếu sót các quy định chống rửa tiền (AML) và các thủ tục KYC của các doanh nghiệp tiền tệ số. Người đại diện không hiểu tại sao các loại tiền tệ kỹ thuật số không tuân thủ những quy định nhưng các tổ chức tài chính khác được yêu cầu tuân theo các nguyên tắc. Sự thiếu tuân thủ này mở một cánh cửa rộng cho các thế lực xấu hỗ trợ tài chính cho những dã tâm của họ. Ông William giải thích thêm.

“Câu hỏi, Mr.Speaker, làm thế nào chúng ta có thể cân bằng mong muốn bảo vệ đất nước và những người vô tội trên khắp thế giới khỏi khủng bố, trong khi không mất tự do hay những cơ hội kinh tế của chúng ta.”.

Theo William:

“Tại thời điểm này, hầu như tất cả các loại tiền tệ kỹ thuật số trên thế giới không tuân thủ các tiêu chuẩn quan trọng AML/KYC mà ta mong đợi từ các tổ chức khác.Một số tổ chức trong thế giới tiền tệ số chỉ ra tài chính kỹ thuật số cần nới lỏng các tiêu chuẩn này. Điều này là hoàn toàn không chính xác”.

Nghị sỹ của bang Texas kết luận bài phát biểu với khuyến khích quốc hội nghiên cứu về tài chính kỹ thuật số và hy vọng sẽ tập trung chú ý vào vấn đề tuân thủ tiêu chuẩn AML/KYC.

“Nhấn mạnh các loại tiền tệ từ chối cung cấp biện pháp bảo vệ này, xem xét và khuyến khích những người đó.”

 

Video đề xuất:

Xem thêm:

Tu – tiendientu.org

news.bitcoin – 22.7.2017

Follow Tiendientu on Telegram