Follow Tiendientu on Telegram

Nghị viện đưa ra các quy tắc bổ sung làm tiền kỹ thuật số nóng lên ở EU

Satoshi Nakatomoon 15/03/2017

Follow Tiendientu on TelegramChâu Âu đang tìm cách tiếp tục thắt chặt các đồng tiền tệ số bao gồm cả Bitcoin. Trước đây, Ủy ban Châu Âu chỉ đề ra các quy định nghiêm ngặt đối với các sàn giao dịch tiền tệ số và các nhà cung cấp ví tiền điện tử. Tuần trước, Nghị viện châu Âu đã đề xuất sửa đổi bổ sung nhằm điều chỉnh việc kinh doanh tiền tệ số, bổ sung thêm một số loại hình kinh doanh cụ thể là không cho phép tính năng ẩn danh.

Quy trình Lập pháp EU

Ủy ban Châu Âu đã công bố đề xuất sửa đổi “Chỉ thị (EU) 2015/849 về ngăn chặn việc sử dụng hệ thống tài chính nhằm mục đích rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố” cho các đồng tiền tệ số trong đó có Bitcoin vào tháng 7 năm ngoái.

Bước tiếp theo của thủ tục lập pháp EU là Quốc hội Châu Âu hoặc chấp nhận đề xuất của Ủy ban hoặc sửa đổi nó. Trong trường hợp này, Quốc hội đã chọn sửa đổi. Do đó, vào thứ 5, một báo cáo đã được công bố vạch ra những sửa đổi của họ đối với những gì Ủy ban đề xuất.

EU điều tiết hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ số

Mặc dù Ủy ban chỉ đề nghị mở rộng phạm vi Chỉ thị (EEC) 2015/849 bao gồm các sàn giao dịch tiền tệ ảo và các nhà cung cấp ví tiền tiền mặt nhưng mà đề xuất của Nghị viện Châu Âu còn muốn bao gồm nhiều hơn nữa.

Giống như các sàn giao dịch và các nhà cung cấp ví tiền khác, Quốc hội tuyên bố rằng nhiều loại hình doanh nghiệp khác không có nghĩa vụ phải xác định hoạt động đáng ngờ. Nghị viện đã viết: “Các nhóm khủng bố có thể chuyển tiền vào hệ thống tài chính của Liên minh hoặc trong các mạng lưới tiền tệ ảo bằng cách che giấu các khoản chuyển tiền hoặc được lợi từ một mức độ ẩn danh nhất định trên các nền tảng đó“. Quốc hội lưu ý rằng:

Cần thiết mở rộng phạm vi chỉ thị 2015/849 bao gồm thêm các sàn giao dịch tiền tệ ảo, nhà cung cấp ví tiền, tổ chức phát hành, quản trị viên, bên trung gian và nhà phân phối tiền tệ ảo và các quản trị viên và nhà cung cấp hệ thống thanh toán trực tuyến. Các cơ quan có thẩm quyền phải giám sát việc sử dụng các loại tiền tệ ảo để xác định các hoạt động đáng ngờ.”

Sau đó, Quốc hội đề nghị rằng tất cả các nước thành viên phải đảm bảo rằng tất cả các doanh nghiệp thuộc các nhóm trên “được cấp phép hoặc đã đăng ký“.

Nghị viện tuyên bố “Điều này sẽ cung cấp cách tiếp cận cân bằng và có tỷ lệ, đồng thời bảo vệ những tiến bộ kỹ thuật sáng tạo của các loại tiền tệ và mức độ minh bạch cao đã đạt được trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh khác“. Nghị viện cũng nói thêm:
Để chống lại các rủi ro liên quan đến việc ẩn danh, các loại tiền tệ ảo không nên ẩn danh và các đơn vị tình báo tài chính quốc gia (FIUs) nên kết hợp các địa chỉ tiền tệ ảo với danh tính của chủ sở hữu các loại tiền tệ ảo”.

Sửa đổi định nghĩa về tiền tệ số liên quan đến tiền kỹ thuật số.

Quốc hội cũng định nghĩa lại các loại tiền tệ số theo đề xuất của Ngân hàng Trung Ương Châu Âu, trong đó cho biết “định nghĩa của tiền tệ ảo cần được cải thiện” của Ủy ban.

Hiện tại có một điều khoản nói rằng các đồng tiền số “không có tư cách pháp lý về tiền“. Ngoài ra, đề xuất bổ sung định nghĩa “nhà cung cấp ví tiền” mà trước đây chưa được định nghĩa.

Nhà cung cấp ví tiền giờ đây có nghĩa là một thực thể cung cấp các dịch vụ để bảo vệ chìa khoá mật mã cá nhân thay mặt cho khách hàng của họ để lưu trữ và chuyển tiền ảo. Thêm vào đó, quốc hội đã thêm một dòng mới vào định nghĩa này:

“Đơn vị tiền tệ ảo không được phép ẩn danh.”
 
[news.bitcoin – 15.3.2017]
ThuyDo – tiendientu.org
Follow Tiendientu on Telegram